خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

ماهها قبل از هک شدن و تجاوزهای سربازان گمنام! به پایگاههای اینترنتی BBC و کارمندان آن، فیس بوک اینجانب (نهال باقری) مورد هک و تعرض سربازان گمنام! قرار گرفت و مطالبی کذب و سخیف از زبان من بعنوان سخنگو و دبیر اجرایی انجمن متفکران و محققان آزاد به همۀ کسانی که به نحوی مرا می شناختند و حتی به بسیاری از پایگاههای منتقدان نظام! که هیچگونه ارتباط دوستی یا حتی دشمنی هم بین ما نبود، ارسال شد.

مطالعه بیشتر...

من دقیقاً نمی دانم که این اشخاص که این هک ها را انجام می دهند چه کسانی هستند. یک چیزهایی برای من و بعضی از دوستان اهل تحلیل محرز شده و دلایل خیلی محکمی هم برای آن داریم اما هنوز نمی توانم با قطعیت 100% بگویم اینها چه کسانی هستند. ولی اینها هر کس که باشند نشانه ها و شواهدی هست که پیام های آشنایی دارند:

مطالعه بیشتر...

طرح جلد نشریه حرکت دهندگان شماره 3 که موجب لغو امتیاز این نشریه به اتهام توهین به رهبری گردید(گفت و گويى با ايليا رام اللَّه (پیمان فتاحی) ریاست انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

برگرفته از نشریه حرکت دهندگان شماره 3- بهار 84


 - از ميان كانديداهاى رياست جمهورى به نظر شما كدام بهتر است؟
 كسى كه رياست جمهورى به او نياز دارد و او بى‏نياز از رياست جمهورى است. او كه قبل از شدن، باشد. پيش از آنكه بخواهد بدست بياورد، در دست داشته باشد. قبل از آنكه از بيرون برايش اتفاق افتاده باشد، از درون بر او واقع شده باشد.(1)
 او بايد از اينكه رئيس شود يا نشود تغييرى در حال‏اش رخ ندهد نه از اين رياست خوشحال شود نه از گذر سايه آن، غم‏زده. اگر رئيس جمهور شد، خود را خادم مردم بداند و اگر نشد، خادم مردم بماند. پس اگر خدمتگزارى شايسته‏تر از او به ميدان آمد، او ميدان را برايش خالى مى‏كند و خود حامى شايسته‏تر مى‏شود. اما اگر كسى تصميم بگيرد به ملت خود خدمت كند،

مطالعه بیشتر...

برگرفته از نشریه حرکت دهندگان شماره  4 و 5- تابستان  1384

 دوران ما از بعضي جهات شبيه به دوران حضرت لوط ( ع ) است . هم جنس بازي نه فقط در بين مردان و بلكه در بين زنان بسيار شايع شده . اين شيوع ، حالتي رسمي و قانوني به خود گرفته است . همجنس بازي عنصري لاينفك ازتمدن امروز غرب به شمار مي رود و هم جنس بازان مورد حمايت قانون و قانون گذاران و دولت هاي قانوني اند.در غرب اگر سياستمداري بخواهد بر خلاف منافع همجنس بازان حرفي بزند ممكن است فاتحه حيات سياسي اش را خوانده باشد بلكه بر عكس ، با درز اخبار مختلف معلوم مي شود كه‌بعضي  (تعداد كمي از) سياستمداران و شخصيت هاي متنفذ غربي خودشان به جمعيت همجنس بازان تعلق دارند. در زمان لوط ( ع ) هم قضيه همين طوري بود. همجنس بازي به قانون مسلم و غالب جامعه تبديل شده بود …

مطالعه بیشتر...

برگرفته از نشریه حرکت دهندگان 4و5- زمستان 84 

اين طور به نظر مي رسد كه آتش زير خاكستر يكي از مثال هايي است كه با ساختار ژنتيكي القاعده هم خواني زيادي دارد . القاعده مدتي خاموش بود و سپس در يكي از كشور هاي آفريقايي ، قضيه بمب گذاري در سفارت آمريكا را به راه انداخت . بعدش يك مدت ديگر دوباره خاموش شد و اين بار با دو شعله ،

مطالعه بیشتر...