خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

در موقعیت‏هایی که بحثی پیش آمده است ایلیا غالباً اصراری بر اثبات و مورد قبول واقع شدن خود توسط دیگران نداشته است. بعضی از مواقعی که از او دلیل و مدرکی طلب شده است با بی‏توجهی از کنار مطلب گذشته است و گاهی حجم عظیمی از دلایل و مستندات را ارائه داده است بنابراین نمی توان واکنش مشخصی را در این زمینه از او سراغ گرفت .

مطالعه بیشتر...

آن زمان گروههای مختلفی از حزب الله در تهران و شهرهای مختلف فعالیت می کردند و من با بعضی از این جریانات آشنا شدم. برخوردم با یکی از این گروهها ابتدا به عنوان متهم بود. موهایم روغن زده و آستینم کوتاه بود و همین مورد می توانست علت یک برخورد باشد.

مطالعه بیشتر...

به روایت ال یاسین
همان سال اولی كه آموزش های عمومی استاد در تهران شروع شد یعنی حدوداً سال 1375، مدت كوتاهی بعد از آغاز دوره ها، چند نفری كه انگشت شمار هم بودند در جلسات حاضر می شدند كه برای ما خیلی مشكوك به نظر می رسیدند. نوع سؤالاتی كه آنها از استاد می پرسیدند، شك برانگیز بود. انگار می خواستند ایشان را وادار كنند كه حساسیتهای دینی و اجتماعی را نادیده بگیرند و مثلاً بعضی از مسلمات دینی را انكار كنند.

مطالعه بیشتر...

به روايت ال ياسين

ايليا «ميم» رام الله در ميان پيروان خود و در سطح جامعه با نام ايليا «ميم» شناخته مي‌شود.[1] القاب و نسبت‌هاي مختلفي از جانب طيف‌هاي مختلف به او داده شده. ظاهر او شباهتي به افراد مذهبي ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبي و متشرع نيست.

مطالعه بیشتر...

 

ایلیاسا (قسمت اول)

ایلیا سا (ایلی آسا): به روشهای دوازده گانه حركتی (در حل برخورد با مسائل) گفته میشود كه توسط ایلیا «میم» تعلیم داده شده و بكار رفته است. هـر یك از این طرق دوازده گانه دارای شاخه‌های فرعی می‌باشنـد، بنابراین در موارد مختلف از روشهای دوازده گانـه تحـت عنـوان سی و شش گانه (یا غیره) نام برده می‌شود.

مطالعه بیشتر...

انسان به حرف نیست. به اسم و عنوان و ادعا نیست. آیا اگر فردی لباس پادشاه یا گدا یا لباس نظامی یا روحانیون را برتن كند به صرف این لباس می‌توان او را پادشاه، گدا، نظامی یا روحانی دانست؟

مطالعه بیشتر...

 

خداوند به هر که بخواهد می بخشد (قست اول)

بازنویسی سخنرانی استاد در گفتگو با جمعی از اقلیتهای مذهبی در سال 1376

خداوند به قلب و روح انسان می‌نگرد

خداوند می‌خواهد به انسان بگوید که قضاوت تو بیهوده است من مثل تو نگاه نمی‌کنم، مثل تو نظر نمی‌دهم.

مطالعه بیشتر...

با الهام از آیه «حزبُ الله هُمُ الغالِبون»

(قسمت اول)

 

«بسم الله الرحمن الرحیم پیام صلح است به جهان، به همۀ تمدن ها و فرهنگ ها. به همۀ ملتها و همۀ گذشتگان و امروزیان و آیندگان.»

مطالعه بیشتر...