این فیلم بازخوانی تفتیشها و شکنجه های ایلیا میم (پیمان فتاحی)  است که در طی دومین دوره حبس او در بند 209 زندان اوین (در سال 1388) توسط یکی از شاگردان وی و در قالب نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ارسال شد.

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn