این فیلم بازخوانی تفتیشها و شکنجه های ایلیا میم (پیمان فتاحی)  است که در طی دومین دوره حبس او در بند 209 زندان اوین (در سال 1388) توسط یکی از شاگردان وی و در قالب نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ارسال شد.

 این فیلم معرفی مختصری از استاد ایلیا «میم» و برخوردهای صورت گرفته با ایشان از جانب دایره ادیان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. 


 


 

گزارشی از حبس کیوان فتاحی (برادر استاد ایلیا میم) در بند 209 زندان اوین  


 

 

مصاحبه ای با میترا نجفی (سخنگوی درون مرزی جمعیت ال یاسین) با تلویزیون صدای امریکا در بهمن ماه 1387

صفحه1 از3