خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

«در جریان معرفت قرار گیرید و جریان معرفت را در خود جاری سازید. ندانستگی را به سوی دانستگی و دانستگی را بسوی یافتن حقیقت بپیمایید. هوشیار بودن یكی از خطوط اصلی تعلیم حق و سؤال كردن یكی از عوامل اصلی آن است. پس سؤال ‏سازی را تمرین كنید و تمرین ‏ها را در تجربه ‏ها بكار ببندید.

مشكلات را سؤالات ببینید و موانع را مسائل بگیرید. در برخورد با دیوارها متوقف نشوید. اگر توان پریدن دارید از روی آن بگذرید یا اگر فروریختنیست دیوار را فرو ریزید یا حفره ‏ای باز كنید و از میانش بروید اما متوقف نشوید. عبور از سدها، پر كردن فاصله ‏ها و زدودن ابهام ‏ها را با سؤالات بیازمایید و قدرت عبوركنندگی خود را كه تحرك آگاهی و حركت خودآگاهیست افزایش دهید. بفهمید چه می ‏كنید كه عبور كرده ‏اید از آنچه كرده‏ اید و بدانید كجایید و گذر خود را ببینید. . .
 آگاه شوید كه نمی ‏دانید و در آن هنگام در مسیر دانایی قرار گرفته‏ اید. با كلید سؤالات قفل‏ های نادانی را بشكنید و به آن، نمی ‏دانم را می ‏دانم كنید پس آنچه نمی ‏دانید و باید بدانید را به سؤال بدل نمایید. به آنچه می ‏دانید عمل كنید تا آنچه نمی ‏دانید بر شما آشكار گردد. نبینید چه می‏ دانید كه خودبین می‏شوید و در خود می‏میرید. ببینید چه نمی ‏دانید و بینا شوید. زود قضاوت نكنید، دیر هم قضاوت نكنید و جز به ضرورت حق قضاوت نكنید اما اگر ملزم به قضاوت و اظهار نظر هستید، تا روشن و معلوم نشده و تا نشانه‏ ها و دلایل كافی نشده ‏اند، خاموش باشید.
 پیش از تصمیمات مهم‏تر و اظهارنظرهای اثرگذار، موضوع را از زوایایی كه لازم است ببینید و هوشمندانه بررسی كنید. به تناسب اثرگذاری تصمیم، برای آن زمان بگذارید و تصمیمات را پیش از اجرا برنامه‏ریزی كنید اگر برنامه ‏پذیرند. مسائل را به تناسب شیوه‏ ای حل كنید كه بوجود آمده ‏اند و برای پیدا كردن جوابها از همان راهی بروید كه گم شده‏ اند. با تغییر سؤالات و قصد و جهت آن‏ها روش‏های دیگر تفكر را تجربه كنید و در هنگامه ‏های تفكر، متناسب ‏ترین روش تفكر را اتخاذ نمایید. خشكی و تعصب را كنار بگذارید و نرم و انعطاف ‏پذیر باشید و هماهنگ با زمان عمل كنید.
 خود را به بازیهای فكر گرفتار نكنید و در مكر افكار گرفتار نشوید. در آنچه از فكر است تردید كنید كه فكر، خود به تردید آمیخته است. و در تردید ها تردیدها باید كرد لكن در قلب خود شك نكنید كه شك شهود را زایل می‏سازد. تفكر كنید اما از فكرزدگی و مكر فكر بر حذر بمانید كه مكرزدگی، فكرزدگیست.
 خود به حل مسائلی كه طرح می ‏كنید بپردازید و كار آن را به دیگران منتقل نكنید، چون هر مسئله تمرینیست برای حل بزرگترین مسئله زندگی و آنكه در تمرینات زندگی كم می ‏آورد، كمتر از زندگی برخوردار می ‏شود. به فهم آورید معانی را و برگزینید خوبترین را و زندگی كنید زندگی را. »

برگرفته از كتاب تعالیم حق (الاهیسم - جلد دوم) ـ اثر ایلیا «میم»

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn