خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44


در برخورد با چیزها سئوال كن یعنی چه و مفهوم را بیاب. و اینگونه جریان شناخت باطنی را در زندگی‎ات پدیدار كن. برای یافتن معنا تلاش كن آنگاه حتی اگر معنا را پیدا نكنی معنا تو را می‎یابد.


شناخت مانند دانه‎ایست كه پوست آن صورت است و مغز آن معنی. پوسته را بشكن و مغز را بخور. به باطن امور توجه كن و آنرا بفهم در این حال رابطه باطن تو با باطن هستی برقرار می‎شود و جریانی زنده میان این دو برقرار می‎گردد.
به آنچه مواجه می‎شوی گوش كن، به اعماقش گوش كن، بفهم كه چه می‎خواهد بگوید. به پشت پرده‎هایش نظر افكن و ببین او كیست و منظورش چیست؟ به صورت‌ها اكتفا نكن و سیرت‌ها را نگاه كن. از بیرون چیزها بگذر و به درون چیزها برو.
اول از مهم‌ترین امور شروع كن و آن‌ها را به فهم برسان. از خودت و از ضروری‎ترین ابعاد زندگی‎ات شروع كن. از كلامت كه اثری تعیین كننده بر سرنوشت تو دارد. از اندیشه‎ها و بینش‎های بنیادی. از عادات و اعمال و روابط. از قالبی كه در آن هستی و نقشی كه در اجتماع و خانواده‎ات پذیرفته‎ای. از آنچه در زندگی‎ات به كرات تكرار می‎شود. اول به سراغ تعیین كننده‎ترین عوامل زندگی‎ات برو. به اصل‎ها بپرداز و فرع‎ها را كنار بگذار. به حساس‎ترین امور توجه كن و مفهوم آن‌ها را بیاب. این فهم خودبخود اثر خواهد كرد. شاید به آهستگی اما اثر خواهد كرد. شناخت باطنی محصولات فراوانی دارد و تو به این محصولات شدیداً نیازمندی.
جریان فهمیدن و نه صرفاً نامیدن را شروع كن. مهم شروع آن است. اصراری بر این نیست كه حتماً بفهمی چون حتی اگر راه را بروی و نفهمی كه این بعید است، جریان تفكر به حركت خود ادامه می‎دهد و بالاخره تو را به معنی می‎رساند. و گاهی این معناست كه بسوی تو می‎آید و بر تو آشكار می‎گردد. وقتی فهمیدی خود را به نرمی با آن متناسب كن. مجبور نكن بلكه به نرمی هماهنگ كن. وقتی متوجه شدی، توجه‎ات را كامل‎تر كن. به فهم‎ات بیفزا تا در موضوع كامل شود. با كامل شدن آن، عبور تو به سرعت رخ می‎دهد و اقتدار تو بر آن به اوج می‎رسد. تا فهم‎ات در موضوع كامل نشده، تا روشنی بدون ابهام حاصل نشده قضاوت نكن و حكم را صادر نكن.
و اگر با وجود كامل نشدن معنی، مجبور به قضاوت شدی، از حكم قطعی بپرهیز و به شاید چنین باشد یا قویاً چنین است اكتفا نما.
بدی و باطل را به شدت انكار و محكوم كن و در این تردید نداشته باش اما بیاد داشته باش كه حق و باطل دارای نشانه‎هایی معلوم‎اند.
قضاوت و صدور حكم، جریان فهم را متوقف می‎كند پس خوبتر آنكه هنگامی رخ دهد كه دانایی در موضوع، به تناسب شرایط، كامل شده و اگر لزومی به آن نیست چه بهتر كه حتی در چنین شرایطی هم از آن پرهیز كنی.
هوشیاری با درد همراه است، درد زایش و تولد و نه مانند رنج پنهانی كه در نادانی و جهل نهفته شده. پس اگر هوشیار شدی درد پنهان‎ات آشكار می‎شود و همین درد است كه تو را وادار به حركت و تغییر می‎كند. هوشیاری اجازه نمی‎دهد در خواب و غفلت بمیری بلكه وقتی كه تو بیدار می‎شوی و درد را حس می‎كنی، فكر درمان تو را در بر می‎گیرد و به سعی نجات وامی‎دارد. این فهم پرده را كنار می‎زند و زشتی‎ها و بدی‎ها را نشان‎ات می‎دهد. و اگر دیدی وضع خیلی خراب است یعنی دگرگونی‎ها آغاز شده. فكر نكن كه بد شده‎ای، بلكه بر بدی آگاه شده‎ای. این‌ها بوده حالا بر تو آشكار گشته.
سعی كن بدانی اما اصرار نه. و اصرار نكن كه در این زمان حتماً آنچه را كه می‎خواهی بدانی بر تو فاش شود. سخت نباش كه می‎شكنی.
معنی لایه لایه است لایه‎های نورانی. چون خود معنا نور است. نادر است كه این نور به یكباره در اوج خود آشكار شود بلكه به تدریج شدت نورانیت را می‎توان تجربه كرد. پس انتظار نداشته باش در یك آن، آنچه را كه می‎خواهی بفهمی.
بگذار ذهنت در جهت نور یابی فعال باشد. برای اینكار لازم است پیوسته نور را جستجو كنی و آماده آمدنش باشی. نگذار ذهنت بخوابد. می‎توانی آنرا با سئوال هم بیدار نگه داری.
شاید بعد از مشاهده خودت بی‎اختیار بگویی وای بر من. و این همان اعتراف است. اگر از آن بیزار باشی و پشیمانی و حسرت تو را در برگیرد پس در حال توبه كردنی. و توبه راهیست برای پاك شدن و تطهیر گشتن. وقتی عمیقاً دانستی كه چه می‎گذرد، در چه وضعی هستی و كیستی، همین دانایی گشاینده است و امكان عبور و خلاصی از این وضع را فراهم می‎كند، و تو خودبخود به جانب وضع مطلوب پیش می‎روی. شاید كمی زیاد زمان ببرد و شاید زمانی كم. این به اندازه فهم و شدت قصد تو وابسته است.
خود را به زور و فشار مجبور به فهمیدن نكن بلكه آن فشار و جبر را مشاهده كن تا از آن بگذری.
این تمرین را با حفظ اولویت‌ها با هر چیزی كه با آن مواجه می‎شوی ادامه بده. بعد از استمرار آن كه به اشباع منجر می‎شود، این جریان خودبخود ادامه می‎یابد. تو خودبخود معانی چیزها را می‎دانی و خودبخود باطن امور را می‎فهمی.
و هر چه ظرفیت تو بزرگتر می‎شود، امكان دریافت نور بیشتری فراهم می‎گردد و به آشكاری آن نور مادر كه سرچشمه‎ی همه نورهاست نزدیكتر می‎شوی.
و هم آنچه را كه بر تو گذشته است مرور كن و معنایش را به نگاه بیاور. مفهوم آنچه امروز و این هفته و سال‌ها بر تو گذشته است را بازیاب و روند تخریب‎ها را كاهش بده . . .

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn