خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

س - استاد، چه چیزهایی را به مردم بگوییم و چه چیزهایی را نگوییم؟
 ج - با مردم به زبان و به شیوه‏ی خودشان سخن بگویید و رابطه داشته باشید. هر چیزی که موجب نزدیک شدن به خداوند و بازگشت به او می‏شود، گفتنش نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم است.

چیزی که موجب افزایش ایمان و امید مردم نسبت به خداوند می‏گردد، هر چیزی که حضور الهی را آشکارتر و ملموس‏تر می‏کند، هر آنچه که عظمت و بزرگی خداوند را هر چه بیشتر برایمان عیان می‏کند، گفتنش لازم و ضروری است. هر چیزی که موجب گسترش و استقرار حضور خدا است و نتیجه‏ی آن انتشار عشق و توجه به خداوند است، بیانش ضروری است...
 این درواقع قسمتی از وظیفه‏ی الهی ماست. می‏بایست مردم را آگاه و بیدار کنیم...
 امّا از گفتن آن چیزهایی که به تردید و ابهام، به انحراف و بدبینی و به دوری از خداوند منجر می‏شود، پرهیز کنید که این جدال مستقیم با خداوند و دوستداران اوست. آنچه که به دوری از حق منجر می‏شود و دعوتی است به غفلت از حضور خداوند و تردیدی است    133
 گفت و شنودی با استاد   هوالحی   زداینده جهل و تاریکی
 در امور الهی، بدون شک دروغ است و توهّم.

منبع: جریان هدایت الهی

 ج - با مردم به زبان و به شیوه‏ی خودشان سخن بگویید و رابطه داشته باشید. هر چیزی که موجب نزدیک شدن به خداوند و بازگشت به او می‏شود، گفتنش نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم است. چیزی که موجب افزایش ایمان و امید مردم نسبت به خداوند می‏گردد، هر چیزی که حضور الهی را آشکارتر و ملموس‏تر می‏کند، هر آنچه که عظمت و بزرگی خداوند را هر چه بیشتر برایمان عیان می‏کند، گفتنش لازم و ضروری است. هر چیزی که موجب گسترش و استقرار حضور خدا است و نتیجه‏ی آن انتشار عشق و توجه به خداوند است، بیانش ضروری است...
 این درواقع قسمتی از وظیفه‏ی الهی ماست. می‏بایست مردم را آگاه و بیدار کنیم...
 امّا از گفتن آن چیزهایی که به تردید و ابهام، به انحراف و بدبینی و به دوری از خداوند منجر می‏شود، پرهیز کنید که این جدال مستقیم با خداوند و دوستداران اوست. آنچه که به دوری از حق منجر می‏شود و دعوتی است به غفلت از حضور خداوند و تردیدی است    133
 گفت و شنودی با استاد   هوالحی   زداینده جهل و تاریکی
 در امور الهی، بدون شک دروغ است و توهّم.

منبع: جریان هدایت الهی

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn