خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

براى یافتن خوبترین انتخاب و بهترین تصمیم، قبل از انجام كارها لحظاتى مكث كن و بپرس خوبترین كدام است.
این با عدم واكنش شتابزده همراه است. واكنش سریع خوب است اما واكنش شتابزده مخرب است. لحظه‏اى توقف لازم است و پرسیدن.


اكثر انسانها به اولین چیزى كه به ذهنشان مى‏رسد عمل مى‏كنند یا اینكه حتى چیزى به ذهنشان نمى‏رسد بلكه براساس عادات ریشه‏دار دست به عمل مى‏زنند. مبارز حق این رویه كه یكى از عناصر ایجاد نادانى است را كمتر مى‏كند و به توقف مى‏رساند.
او حوزه انتخاب خود را وسیع‏تر مى‏كند و تنها به اولین فكر كه غالباً هم سطحى و هیجانى و ناپخته است، اكتفا نمى‏كند. مى‏توان اندیشه‏هاى بیشترى را به میدان كشید و ایده‏هاى موازى دیگر را هم از نگاه گذراند. او فرصت مى‏یابد كه بهترین انتخاب ممكن را و نه الزاماً بهترین انتخاب را داشته باشد. به مرور این حوزه را بازتر مى‏كند.
مى‏توان بجاى یك راه حل اولیه و سطحى كه در ابتدا به ذهن مى‏رسد، راههاى متعدد و بجاى یك روش عادتى، روشهاى گوناگونى را در نظر گرفت و به آنچه از سایر شیوه‏ها كاملتر است عمل كرد. گاهى انسانها از میان راههاى بسیار، بدترین را انتخاب مى‏كند و از این طریق، بدترین سرنوشتها را براى خود رقم مى‏زند.
آنچه در ابتداى این كار ضرورت بیشترى دارد جهت‏گیرى ذهن و تغییر و هم‏گرایى جهت‏هاى پراكنده ذهن است. هم این است كه سؤال‏كننده پیوسته خوبترین را مى‏خواهد و در جستجوى خوبترین است و استقرار همین موضع امكان خوب بودن و خوب زیستن را عملى‏تر مى‏گرداند و او را بیشتر به آن سمت مى‏برد و خوبى‏ها را بیشتر به جانب‏اش مى‏آورد.
اینكار را بیشتر و با موضوعات گوناگونى باید انجام داد. بعد از مدتى مداومت، ذهن خودبخود آنرا انجام مى‏دهد. وقتى مبارز حق در آن مستقر شد مى‏بایست كیفیت آنرا افزایش دهد كه شروع آن به تفسیر و تعبیرى است كه از خوب و خوبترین دارد. پس لازم است معنى خوبتر را عمیق‏تر درك كرد. ممكن است خوبترِ یكى در برابر خوبتر دیگرى، مقایسه میان گنج و رنج باشد...
مبارز حق به اندازه‏اى كه حالا مى‏داند و مى‏تواند عمل مى‏كند و در عمل به خوبترین مطلق‏گرایى نمى‏كند. او اصرار ندارد كه حتماً خوبترین و كاملترین نظر ممكن را در آن واحد پیدا كند زیرا كه این بسیار بعید است بلكه خوبترینى به او عرضه مى‏شود كه چه ذهناً و چه عیناً متناسب با آن چیزیست كه او هست و آنچه در او مى‏گذرد و از او صادر مى‏شود... خوبترین داراى معانى بسیار و در نهایت یكیست ولى یكى از اولین معانى آن هماهنگ‏ترین است...
 

از درسهای مبارزه متعالی ایلیا میم

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn