خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

همان‌‌‌‌طور كه با سی و شش روش می‌‌توانید تفكر كنید مبارزه كردن هم با سی و شش روش امكانپذیر است. چیزی كه اكثر مردم  به عنوان مبارزه می‌‌شناسند جزیی از كل مبارزه است و آن غالباً مفهوم حمله مستقیم است  اما در شیوه‌ مبارزه‌ متعالی، مبارزه با روش‌‌های دیگری هم رخ می‌‌دهد و به نتیجه می‌‌رسد. روش‌‌هایی كه آن‌‌ها را تنها در شیوه‌‌های مبارزه بزرگان مبارزه و بزرگ مردان مبارز می‌‌توان یافت. در مبارزه متعالی كه تجسمی از هنر تفكر متعالی و تعلیم حق است اساساً از شیوه مبارزه دینامیك استفاده می‌‌شود. در هر زمان به تناسب شرایط باید به شیوه ایی هماهنگ مبارزه كرد ، حركت كرد و تفكر نمود.در صورت لزوم می‌‌توان روش‌‌های مبارزه تعالی‌‌یافته و دینامیك را انواعی از استراتژی‌‌ها و راهبردهای موفق ، در حل و برخورد با مسائل و عبور از موانع دانست یا از آن‌‌ها بعنوان روش‌‌هایی برای اندیشیدن استفاده كرد...
نباید از قبل و بطور مطلق روش مبارزه را تعیین كنید و خود را در محدوده‌‌ها به دام بیندازید. مبارزه باید متناسب با حریف و میدان و شرایط میدان باشد. با تغییر شرایط، روش های مبارزه هم لازم است تغییر كند. گاهی باید مثل شیر جنگید اما زمانی لازم است مثل مورچه حمله كرد. عنكبوت‌‌ها، گرگ‌‌ها، ملخ‌‌ها و مارها، حشرات ، ببرها و حتی ویروس‌‌ها و باكتری ها می توانند الگوهایی برای جنگیدن باشند. ..
روشهای مبارزه آینه‌‌ای، كشش همسو، شهودی، انتحاری، انفعالی، ضربه پیشگیرانه، اخلاقی ، دینامیك، فرسایشی،  اتكایی، مبارزه نرم، مبارزه اقتداری، شیوه خاموش، روش نورانی، مهارگر، تدبیری، استقامتی، روش ضربه بزرگ، جنگ روانی، روش مجازی، جنون آمیز ، شیوه صلح جویانه همگی از روشهای مبارزه متعالی اند. آنها را در حد توضیح اولیه این طور بشناسید.

 

روش مبارزۀ آینه ای

در روش مبارزه با استراتژی آینه‌‌ای یا انعكاسی ، مبارز همان كاری را با دشمن می‌‌كند كه دشمن در حال انجام است، او ظاهر و باطن رفتارهای دشمن را فهم می‌‌كند و همان فهم را بر علیه او بكار می‌‌بندد. اگر دشمن او را محكوم كرد او هم دشمن را محكوم می‌‌كند اما چون فقط یك آینه نیست بلكه آینه‌‌ای زنده و هوشمند است پس از بهترین و مؤثرترین روش‌‌ها استفاده می كند .
اگر دشمن او را مسخره كرد او هم دشمن را مسخره می‌‌كند. اگر خواست بی‌‌اعتبارش كند او هم از همه راه‌‌های ممكن برای بی‌‌اعتبار كردن دشمن‌‌اش استفاده می‌‌كند. اگر دشمن تلاش كند كه آبروی او را بریزد او به واكنش عادلانه بی‌‌آبرو ساختن دشمن می‌‌پردازد . وقتی به مقدسات او توهین شد ، بزرگان اش مورد تهاجم قرار گرفتند ، وقتی با اومخفیانه برخورد شد، هنگامی که دوستان و حامیان‌‌اش مورد تهدید قرار گرفتند ، وقتی دشمن با دشمن او هم پیمان شد، آنگاهی که دشمن قواعد را زیر پا گذاشت، وقتی به خشونت متوسل شد ، یا دیوانگی كرد ، او هم تصویر حركت دشمن را برایش به نمایش می‌‌گذارد و با دشمن همان می‌‌کند که دشمن در حال انجام آن با اوست. منتهی بعد از حداكثر برنامه‌‌ریزی و تدبیر. او با اوج هوشمندی و دوراندیشی اما بدون ترس عمل می‌‌كند. كاری می‌‌كند كه دشمن هر چه كند با خودش كرده باشد. در روش آینه ای سلاح سرد را در برابر سلاح سرد بکار می رود و آتش در برابر آتش . دشمنی که با دست خالی به میدان آمد ، مردانه و با دست خالی باید با او روبرو شد . اگر با تاکتیک و تدبیر آمده برخورد تاکتیکی ضروری می شود. اگر او حدود را شکست، تو را هم مجاز کرده است که حدود را بشکنی . شیوه آینه ای ایجاب می کند که قیل و قال با قیل و قال پاسخ داده شود . تبلیغ با تبلیغ ،برخورد فرهنگی با برخورد فرهنگی ، دورزدن با دورزدن ، اتهام با اتهام و دوستی و مردانگی با دوستی و مردانگی . تکبر متکبر را با تکبر پاسخ ده و در برابر متواضعان متواضع باش . اگر سادگی را دیدی به سادگی رفتار کن و اگر متوجه پیچیدگی های برخورد شدی ، برخورد پیچیده را در پیش گیر . این روش آینه ای است . از آنجا كه آینه‌‌ها همیشه صاف و شفاف نیستند و می‌‌توانند محدب، مقعر، رنگی، موج دار، زاویه دار، منشوری و چند بعدی باشند بنابراین به همان سان، فرم‌‌های مبارزه انعكاسی نیز متعدد بوده و بین دو فرم انعكاسی و روش‌‌ها و نتایج آن تفاوت است.
 

شیوۀ مبارزۀ كشش همسو

در مبارزه با فرم كشش همسو، در برابر فشارهای حریف ایستادگی نكن ، حتی پذیرا بودن فشار هم ، آنطور كه در مبارزه نرم وجود دارد ، در اینجا مورد نظر نیست بلكه جذب فشار حریف مؤثر است. باید ضربه حریف را به سمت خود بكشی. حریف را با امتداد نامطلوب و ناخوشایند ضربه اش مواجه كن .وقتی حریف می‌‌گوید تو باید فلان كار را بكنی مقاومت نكن و نگو كه نمی‌‌كنم؛ بگو باشد ولی چنان باید. و این چنان باید ، ترسیم وضعیت نامطلوب است. اگر گفت تو فلانی بگو هستم اما در این صورت تو هم فلان تری و فلان كار را كرده‌‌ایی . اگر اتهام كوچكی بر تو وارد می‌‌كند آنرا به قیمت اتهام بزرگی كه بر او وارد می شود فعالانه بپذیر .
در این فرم از مبارزه می‌‌بایست ضربه‌‌های حریف را دریافت كرده و همان ضربه‌‌ها را به نحو متناسب به حریف بازگردانید. در برابر حریف ایستادگی نمی‌‌كنید بلكه اجازه می‌‌دهید نیروی حریف به میدان شما وارد شود و سپس همان نیرو را كه از او دریافت كرده‌‌اید به خودش منتقل می‌‌كنید. تهاجم حریف را قبول دارید واز طریق همین قبول، او را انكار می‌‌كنید. در برابر او مقاومت ‌نمی‌‌كنید بلكه با كشیدن او به سمت خود، در مرحله بعدی و در قوس دوم بیضی، نیرویش را به خودش باز می‌‌گردانید.

 

روش مبارزۀ شهودی

در مبارزه شهودی هر عمل با عكس العملی شهودی و متكی به دریافت و رویاها و نشانه‌‌هاست . مبارز شهودگر ، همان كاری را می‌‌كند كه با روشنایی درون خود آن را دانسته است یا از طریق رویاها و نشانه ها آنرا شناخته است گاهی دیده می‌‌شود كه او بدون كمترین فكر بیشترین حركت را انجام می‌‌دهد و اعمال اش خود بخود و ظاهراً  بدون تدبیر رخ می‌‌دهند. این واكنش خود بخود ، حركتی غیرهوشمندانه نیست ، تنها، تفكر آگاهانه‌‌ایی در آن نیست و هوشمندی‌‌اش از نوع دیگر است.

 

شیوۀ مبارزۀ  انتحاری

مبارزه انتحاری حمله كردن به مرگ است . طوری كه مرگ یا از مبارز بگریزد و یا توسط مبارز صید شود. چنین مرگی ، نوع اعلایی از زندگی است زیرا مرگ كه عامل نبودن‌‌ها و نیستی‌‌ها و نقصان‌‌ها است در آن راه ندارد . به چنین افرادی، بدون در نظر گرفتن اینكه به كدام دین و فرهنگ تعلق دارند ، شهید می‌‌گویند . این‌‌ها همیشه زنده‌‌اند...در مبارزه انتحاری چیزی برای ترسیدن و به عقب رفتن وجود ندارد. این مبارزه شیران است. مبارزه شیر آسا  با تمام قدرت‌‌اش حمله می كند. نه از مرگ هراسی دارد و نه از دشمن خود؛ هر چند كه بسیار قوی باشد ... در این مبارزه ، نجات‌‌دهنده ، همان قربانی است. اصل شهادت در قربانی شدن برای حق است و بهترین و عالی‌‌ترین مرگ،‌ قربانی شدن برای خداست.

 

روش انفعالی

در مبارزۀ انفعالی نباید هیچ واكنشی نشان دهید. اگرهم واكنشی داشتید نباید در پاسخ به كنشهای حریف باشد. كاملا انفعالی و خاموش برخورد كنید. به سوالات جواب ندهید. حضور حریف را نادیده بگیرید و كار خود را نجام دهید. اهمیتی به اقتدار حریف ندهید و كاملا به او بی توجه باشید. طوری با حریف برخورد كنید كه انگار یك خیال یا یك روح نامرئی است. درباره حرفها و كارهای حریف فكر نكنید و خود را به چیز دیگری مشغول كنید. حتی اگر به مرگ تهدید شدید بی‌‌واكنش بمانید. طوری رفتار كنید كه انگار چیزی نمی‌‌بینید و نمی‌‌شنوید. كاملا نسبت به كنشهای وارده بی تفاوت هستید.

 

روش ضربه پیشگیرانه

هر گاه مبارزه به روش مبارزه پیشگیرانه لازم است،‌ می‌‌بایست پیش از آنكه ضربه بخوری ، ضربه‌‌ات را بزنی. پس قبل از آنكه گرفتار شوی ، گرفتار كن . پیش از آنكه درباره‌‌ات قضاوت تعیین كننده‌‌ای می‌‌شود دشمن را به قضاوت گیر . پیش از آنكه تو را ترك كنند آن ها را ترك كن . قبل از آنكه حمله كنند حمله كن . اگر قرار است تو را به بازی بگیرند تو زود تر آن‌‌ها را بازیچه قرار ده . وقتی می‌‌خواهند تو را فریب دهند پس پیش از اقدام آن‌‌ها در فریب شان بینداز .
اگر برای توفیق ضروری است كه محكوم شوی ،پس قبل از آنكه محكوم‌‌ات كنند ، خود را محكوم كن . پیش از آنكه آزموده شوی ، خود را در آزمون، تجربه كن . قبل از آنكه مجازات شوی خود را مجازات نما (اما پیش از آنكه پاداش بگیری، به خود پاداش نده)

 

روش اخلاقی

در روش اخلاقی، ‌مبارز با استفاده از اصول اثرگذار اخلاقی، حریف را به تعامل دلخواه با خود دعوت میكند. او با بروز ویژگی‌‌های جذاب اخلاقی، برحریف اثر گذاشته و او را وادار به هماهنگی و همسویی با خود می‌‌كند..

 

شیوۀ مبارزۀ دینامیك

در شیوۀ دینامیكی، ‌بر روش خاصی تاكید نداشته باشید بلكه به تناسب شرایط و عوامل میدان مبارزه، روش مبارزه خود را انتخاب و اعمال می كنید. بنابراین بر اساس این روش ممكن است در طول یك مبارزه لازم باشد از روشهای مختلف و متعددی استفاده كنید. دراین روش، ‌شما بر اساس یك طرح  و نقشه قبلی واكنش نشان نمی‌‌دهید بلكه طرح شما زاییده شرایط میدان است. با تغییر شرایط، ‌به تفكر و تحلیل می‌‌پردازید و روش مناسب را انتخاب می كنید. در روشهای مبارزه متعالی كه برگرفته از تفكر متعالی است، ‌همه روش‌‌های مبارزه می بایست دارای بعد دینامیكی باشند حتی وقتی كه روشهایی ایستا محسوب می‌‌شوند. به این معنی كه هر روشی به موازات خود، روش دینامیكی را نیز به همراه دارد. یعنی هر روشی در صورت لزوم می‌‌بایست تغییر كند و جای خود را به روش هماهنگ و متناسب با میدان بدهد.

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn