خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

راه كامل نیاز به رهبری كامل دارد و برای كسب تعلیم كامل باید معلم كامل را  یافت.(1)
هر وضعیتی دارای تركیب و ضد تركیب است. با داشتن تركیب‏ها می ‏توان  وضعیت‏ها را بوجود آورد و با استفاده از ضد تركیب‏ها می‏توان وضعیت‏ها را مهار كرد یا از میان برد. سه هزار و ششصد تركیب و به همین اندازه ضد تركیب در پیرامون انسان و در دسترس او وجود دارد. (2)

مطالعه بیشتر...

موفقیت را در طول زمان می‏توان تعریف كرد نه در هر نقطه از طول زمان. هر كار موفقی حاصل توافق مثبت جهانهاست.(1)

 هر پایانی ممكن است نقطه آغازی برای نقطه آغاز پیشین خود باشد. و هر آغازی شاید پایانی برای پایان خویش است.(2)

مطالعه بیشتر...

 •         یکی بودن و یگانه زیستن راه یگانگی است. (1)

•          انکار شدنی‌ها را انکار کن و از گذرکردنی‌ها گذر کن و در انکار ناشدنی بمان. (2)

•          داستان زندگی ات را بنویس و نگذار به تو تحمیل شود. (3)

•          خوبترین، هماهنگ ترین است. (4)

مطالعه بیشتر...

استخراج از توصیه های عمومی

(در شب های احیاء)

صبح و شب خدا را بخوانید. این کمترین است در خواندن خداوند. در این ارتباط الهی می‌توانید دعا کنید، عهد خود را تجدید نمایید، برای گناهان خود عفو بطلبید و برای بخشش‌های الهی سپاسگزاری کنید...

مطالعه بیشتر...

بر اساس آموزش های ایلیا «میم» می توان تعلیمات را در طیف عمومی و آشكار و اختصاصی و ناآشكار تقسیم بندی كرد. آموزش های آشكار برای عموم جویندگان و اهل معرفت در نظر گرفته شده است و آموزش های ناآشكار برای معدودی از معرفت جویان و پس از طی مراحل معینی برقرار می باشد.

مطالعه بیشتر...