خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

تفكر متعالى شامل دو جریان باطن‏گرا و ظاهرگراست كه از تلفیق این دو، تفكرمتعالى حاصل مى ‏شود. جریان ظاهرگرا براساس واقعیتهاى محسوس و قابل تشخیص حركت مى‏ كند در حالیكه اتكاء اصلى تفكر باطن‏گرا بر اسرار و ناشناخته‏ ها مى ‏باشد. منطقى است كه براى حل مسائل ظاهرى لازم است از تفكر ظاهرگرا و براى حل مسائل باطنى از تفكر باطن‏ گرا استفاده شود.

مطالعه بیشتر...


مقدمه
 
در طول تاریخ بشر همواره دو جریان فكرى وجود داشته كه نظام‏هاى مختلف تفكرى زاییده این دو مى ‏باشند. یكى جریان حقیقت‏ گرا و دیگرى جریان باطل ‏گرا. هر یك از این دو جریان داراى محصولات و دستاوردهایى بوده ‏اند و تغییراتى را در زندگى فردى و اجتماعى بشر باعث شده ‏اند...

مطالعه بیشتر...

همه چیز از شعور ساخته شده و تغییر آن به تغییر شعور وابسته است. و این اصل بر زندگی و سرنوشت انسان نیز حاكم است. زندگی انسان، انعكاس آگاهی اوست و با تغییر آگاهی تغییر تجارب و وقایع و جریان زندگی امكانپذیر است.

مطالعه بیشتر...

•    چیزی را كه به دیگران می‏گویید خودتان در گوش آنها بشنوید. كاری را كه برایشان می‏كنید از چشمان آنها به آن كار نگاه كنید و از درون آنها آن را تجربه نمایید. خود را بجای دیگری بگذارید و حتی قبل از آنكه كاری كنید انعكاس آنرا در دیگری و از طریق دیگری ببینید. همذات‏پنداری و یكی‏انگاری هماهنگی را در پی دارد. (1)
•    واقعیات هر جهانی را به زبان آن جهان و از طریق عنصر غالب آن جهان می‏توان آموزش داد. برای آموزش واقعیتهایی كه از جنس كلمه‏اند كلمات مطلوب‏اند اما برای بیان اسرار رؤیاها مؤثرترین شیوه، رؤیاهاست. مابقی نیز بر همین قاعده‏اند. (2)

مطالعه بیشتر...

 پروردگار متعال می‏فرماید: خداوند سرنوشت هیچ امتی را تغییر نمی‏دهد مگر آنكه آنان نفس خود را تغییر دهند. (1)
 و مكتوب است كه، آنچه در درون است در بیرون است و آنچه در بالاست در پایین است. (2)
 زندگی انسان و سرنوشت او، تجسم آن چیزیست كه در درون اوست. زندگی انسان انعكاسی از شعور اوست و هر تغییری در وضعیتها، حالات و شرایط، نتیجه حركت شعور است. (3)

مطالعه بیشتر...