خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

«در جریان معرفت قرار گیرید و جریان معرفت را در خود جاری سازید. ندانستگی را به سوی دانستگی و دانستگی را بسوی یافتن حقیقت بپیمایید. هوشیار بودن یكی از خطوط اصلی تعلیم حق و سؤال كردن یكی از عوامل اصلی آن است. پس سؤال ‏سازی را تمرین كنید و تمرین ‏ها را در تجربه ‏ها بكار ببندید.

مطالعه بیشتر...

«حركت كنید و حركت دهید. بازگردید و بازگردانید. آگاه شوید و آگاه كنید. از جریان حق پیروی كنید و دیگران را به پیروی از آن دعوت كنید. آن نور را كه یافته ‏اید اگرچه بسیار اندك باشد، بتابانید تا فزونی یابد. شرایط را برای آمدن او و آشكار شدن آن حقیقت زنده آماده كنید و خود و دیگران را مهیا سازید.

مطالعه بیشتر...

شاید بتوانم دیدگاه اولیۀ استاد را دربارۀ مبارزه اینطور بگویم که یکی از راههای پیمودن مسیر زندگی مبارزه است اما مبارزه بر خلاف آنچه غالباً گفته می شود، امری اجتناب ناپذیر است. برای رسیدن به هر هدفی ما باید مبارزه کنیم.

مطالعه بیشتر...

براى یافتن خوبترین انتخاب و بهترین تصمیم، قبل از انجام كارها لحظاتى مكث كن و بپرس خوبترین كدام است.
این با عدم واكنش شتابزده همراه است. واكنش سریع خوب است اما واكنش شتابزده مخرب است. لحظه‏اى توقف لازم است و پرسیدن.

مطالعه بیشتر...

بهترین شیوه برخورد با دشمن روش خداوند است. خداوند متعال در برخورد با دشمنان خود چگونه عمل کرده است و چگونه تعلیم داده است . این همان الگوی مطلوب برخورد با دشمن است . و این همان روشی است که انبیاء و اولیاء خدا،به تناسب شرایط ، در برابر دشمنان خدا بکار برده اند .

مطالعه بیشتر...