خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

به روایت یكی از شاگردان
تعلیمات الاهیسم در ایران و خاورمیانه برای اولین بار توسط ایلیا بیان می‌شد اما بنیانگذار این تعلیمات تا آنجا که ما می‌دانیم ایلیا نیست بلکه ایلیا یکی از راویان اصلی الاهیسم بود و آموزه‌های بنیادی الاهیسم را در قالبها و به شیوه‌هایی هماهنگ با شرایط این عصر تفسیر و تبیین کرده بود.

مطالعه بیشتر...

به روایت یكی از شاگردان قدیمی استاد
 
دربارۀ مذهب برداشت من این است كه ایلیا بخش اعظم تأكید خود را به باطن دین و معناگرایی در دین گذاشته بود. در مقطعی كه شدیداً حزب اللهی بود آنقدر به حدود شرعی اعتقاد داشت كه چند بار می‌خواست...

مطالعه بیشتر...

اگر عميقاً بداني كه دشمن منافق می خواهد با تو چكار كند، اگر بفهمی كه او برای تو چه می خواهد آنگاه اولين ضربه اساسی را به دشمن وارد كرده ای و اولين پيروزی ات را بدست آورده ای. 

مطالعه بیشتر...

 و مكروا و مكر الله( قسمت دوم)

(استخراج هايي از تفسير آية و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين)

دشمن سعي مي‏كند كوه تو را كاه جلوه دهد و از كاه تو كوه بسازد. او در صدد است عيبي از تو بيابد يا عيبي از تو بسازد و آرزو دارد كه يك كلاغ را يکصد كلاغ كند. او سعي مي‏كند هر چيزي را كه درباره تو مي‏داند بر عليه تو بكار ببرد.

مطالعه بیشتر...

ترك طبیعت ، مرگ زندگیست و نابودی انسان در نابودی طبیعت است . جامعه سالم با طبیعت سالم ممكن می گردد زیرا طبیعت امكان زندگیست كه اگر بیمار شود ، همه زندگی انسان بیمار می شود و اگر این امكان افزایش یابد بر كیفیت زندگی انسان افزوده خواهد شد .

مطالعه بیشتر...

صفحه1 از11