ما برای دفاع از استاد ایلیا و حریم ایشان، برای دفاع از حقوق پایمال شده خود، برای کسب آزادی های غصب شده و برای دفاع از اندیشه ها و دیدگاه هایمان در برابر طالبان مذهبی ایران، صدها راه و شاهراه شناسائی کرده ایم و بارها و بارها از این مسیرها عبور موفقیت آمیز داشته ایم. در جهات مختلف اما معین گام نهاده ایم و طالبان مذهبی را به دنبال خود به هزاران گوشه کشاندیم و نفس های به شماره افتاده شان را نظاره کردیم.

ما دست از رفتن و مبارزه کردن برنداشتیم و در لحظات بحرانی یا راهی یافتیم یا راه را ساختیم چرا که توقف و انفعال نابه هنگام را انکار کرده ایم و بر اساس همین انکار، دو سال است که برای مبارزه ای از جنس قلم و آگاهی با طالبان مذهبی و مارهای هفت سر ایرانی، تدبیر و تفکر ده ها تن از جوانان جمعیت ال یاسین در هسته دفاعی مدافعان ایلیا را بکار گرفته ایم. ما هدف مشترک کلیه گروه ها و کانون های حمایت از استاد ایلیا را که نابودی کامل اشرار مذهبی و دفاع از معلم بزرگ، ایلیا میم است را فراموش نکردیم چرا که اگر از طایفه فراموش کنندگان بودیم، همان سال 86 همه چیز را به فراموشی سپرده بودیم و احتمالاً از توابین بدیُمن دایره مذاهب اطلاعات بودیم که به حمایت الهی نیستیم.

اما این بار، برای تحقق قصدهایمان راه میانبری یافته ایم که در دل خود یک شاهراه بزرگ دارد. راهی مطمئن و امن برای مقابله ی بنیادی با ایدئولوژی شیطانی در بندهای تعریف شده و خطوط معلوم بیانیه هفدهم نمایندگی گروه منصورون در امریکا؛ برنامه ای جامع و تمام کننده برای مبارزه ی همه جانبه با اشرار مذهبی. در این مبارزه، بر اساس اصل تقیه ممکن است از خود ردی باقی نگذاریم و به شیوه هایی متفاوت، اندیشه هایمان را مطرح کنیم و حریف مکار خود را در فکر خودش گرفتار نمائیم، نگاهش را به حوزه ای محدود کنیم و در جایگاهی دیگر فعالیت های خود را به اوج برسانیم؛ اما هیچ گاه دست از طراحی ایده و برنامه ریزی نخواهیم کشید.
ما ضمن احترام به عقاید کلیه حق طلبان ایران از جمله جنبش سبز، روزنامه نگاران و نویسندگان، جنبش های عقیدتی، فعالان رسانه و حقوق بشر، جنبش دانشجوئی و ... اعلام می کنیم که بیانیه هفدهم گروه منصورون تنها در طیف جمعیت ال یاسین محدود نمی شود. این بیانیه، شامل راه کارهای استراتژیک و قابل اجراست که هر طیف از ایرانیان در سنین و شرایط اجتماعی مختلف می توانند آن را به کار ببندند و به تناسب وضعیت خود استفاده کنند. واکنشهائی شامل روش های شناسائی، واکنشهای هزینه سازی شکایت جهانی، واکنش مولد، جذر مسئول، واکنش آینه ای، تصویری، ارتباطات رسانه ای (خصوصاً با شبکه صدای امریکا و BBC)، اصل تقیه و پیروی خاموش، برنامه های تعامل راهبردی با طیف های گوناگون مبارزان، واکنش سر در برابر سر، لزوم آشنائی با قوانین مجازات اسلامی و جرم های واهی... راهکارهای این بیانیه ی قوی و مطمئن برای محو کامل و همه جانبه دشمن ایران ماست. دشمنی که در این دوران طالبان مذهبی ایران خوانده می شود.
ما، به همراه میلیونها ایرانی در صف مبارزان راه آزادی و عدالت ایستاده ایم و می دانیم که حق گرفتنی است و نه دادنی. بنابراین تا پای جان خود در این راه خواهیم کوشید و به هر قیمتی که شده، بندهای چندگانه بیانیه هفدهم نمایندگی گروه منصورون در امریکا را اجرا خواهیم کرد و در اجرای این برنامه ها، تا جائی پیش خواهیم رفت که کالبد طالبان مذهبی ایران را بی حرکت و عاری از علائم حیاتی ببینیم و آنگاه آزادی را جشن خواهیم گرفت.
 
هسته دفاعی مدافعان ایلیا

23 بهمن 88

مطالعه بیانیه 17 منصورون (فرزندان ایلیا)

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn