خطا
 • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

به نام آزادی

بیانیۀ شماره یکم انجمن شاهدان ایلیا

یکی از روش‌های دایره مذاهب اطلاعات برای ترور اجتـماعی معلم بزرگ تفکر ایلیا، حقه‌ای است به نام برش و مونتاژ که پیش از این و طی صدها برنامۀ جذاب پارازیت و آنتن (از VOA) و دکتر کپی (از manoto) در ذهن مردم ایران کاملاً شناخته شده است. روش کار ساده و ابتدایی است...
اکنون دایره مذاهب اطلاعات برای چندمین بار (از سال1375 تا 1391) به قصد تخریب چهرۀ اساتید بزرگی نظیر ماهاتما گاندی، سای بابا، اشو راجنیش، ماهانتا پالجی، دون خوان، دالایی لاما و معلم بزرگ ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) دست به تکرار ترفند «دکتر کپی» زده است.

یکی از روش‌های دایره مذاهب اطلاعات برای ترور اجتـماعی معلم بزرگ تفکر ایلیا، حقه‌ای است به نام برش و مونتاژ که پیش از این و طی صدها برنامۀ جذاب پارازیت و آنتن (از VOA) و دکتر کپی (از manoto) در ذهن مردم ایران کاملاً شناخته شده است. روش کار ساده و ابتدایی است... اکنون دایره مذاهب اطلاعات برای چندمین بار (از سال1375 تا 1391) به قصد تخریب چهرۀ اساتید بزرگی نظیر ماهاتما گاندی، سای بابا، اشو راجنیش، ماهانتا پالجی، دون خوان، دالایی لاما و معلم بزرگ ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) دست به تکرار ترفند «دکتر کپی» زده است.

توضیحی در بارۀ فیلم (مصاحبه 26) از کتاب آمین

مجموعۀ این مصاحبه ها که بخش اعظم آن طی 400 روز زندان انفرادی ضبط شده است در طول سالهای گذشته با عنوان «گفتگوهای آمین» شناخته شده است. با اینحال متن همۀ این فیلم ها همچون مجموعه گفتگوهای انتقادی حزب ا... و روحانیت (با استاد ایلیا «میم») بدون کم و کاست و بطور کامل در کتابهای آمین (جلد اول تا دهم) آمده است.
اصل این فیلم 2 ساعت و 18 دقیقه و 5 ثانیه است. کل این فیلم شامل 15 سوال و جواب بعلاوه توضیحات دیگر است. سوالات توسط دو مصاحبه گر که از مسئولان اصلی دایره مذاهب اطلاعات می باشند، مطرح شده و استاد ایلیا به این سوالات جواب می دهند. طی سالهای 1384 و 1385 (دو سالِ قبل از شش ماه اول انفرادی) 25 جلسه مصاحبه انتقادی، توسط نمایندگانی از گروههای حزب ا... و روحانیت با استاد ایلیا (در زمان آزادی) صورت می گیرد که بخش اعظم فیلم های آن، بعد از پیاده سازی در (مجموعه ده جلدی) کتابهای آمین (ایلیا «میم») می آید. این مصاحبه، جلسات بعدی آن و نیز سایر مصاحبه های انتقادی (تا سال 1390) هم در مجموعه ده جلدی کتابهای آمین بطور کامل آمده است.
همانطور که از ویدئوی ایلیا «میم» به رهبر جمهوری اسلامی ایران (در سال 1387) و دیگر رهبران جهان معلوم است، فیلم‌های ضبط شده از استاد ایلیا در زمان انفرادی، عموماً پس از دوره‌هایی طولانی از شکنجه‌های مرگبار، خونریزی‌های پی در پی، خفه کردن، شکستن استخوان‌ها، بیخوابی‌های پیوسته و تزریق‌های متعدد بوده است و البته شهادت شاهدانی از 209 اوین و مستنداتی که خود او نشان می‌دهد، موضوع را به واقعیتی بسیار محکم، مسلم و انکارناپذیر مبدل می‌کند. بعدها دایره مذاهب اطلاعات در رسانه‌های وابسته، خونریزی‌ها (از گوش، بینی، حلق و ادرار خونی) را می‌پذیرد اما در زمان‌های مختلف علل متناقضی را برای آن و نیز شکستگی‌ها (جمجمه و استخوان) و تاول‌ها و زخم‌ها ذکر می‌کند. گفتنی است این فیلم‌ها همگی با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران و حکم قانونی ریاست وقت قوه قضائیه (آقای شاهرودی) تهیه می‌شود. با اینحال همۀ این مصاحبه‌ها بدون کم و کاست، پس از آزادی در مجموعه ده جلدی کتاب‌های آمین می‌آید و البته همین فیلم و سایر فیلم‌های مشابه بارها و بارها توسط دایره مذاهب اطلاعات تحریف و مونتاژ شده و با پلیدترین اهداف و روش‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

شرح این حقه‌ی مونتاژی
1. مهمترین سند دروغگویی دایره مذاهب اطلاعات که مسئولیت برخورد با اقلیت های مذهبی و جنبش های معنوی را بر عهده دارد این است که حقانیت و شجاعت پخش پیوسته و بدون برش و مونتاژ این فیلم را هرگز و طی سالهای گذشته نداشته و ندارد مگر اینکه بخواهند به انتحار و خودکشی سیاسی متوسل شوند زیرا مطالب این فیلم دو ساعت و 18 دقیقه ای (که تماماً در کتابهای آمین آمده است) بویژه متن سوالات و محتوای جوابها، به رسوایی بزرگ و افشای دروغ های انباشته شدۀ دایره مذاهب اطلاعات منجر خواهد شد.

1. مهمترین سند دروغگویی دایره مذاهب اطلاعات که مسئولیت برخورد با اقلیت های مذهبی و جنبش های معنوی را بر عهده دارد این است که حقانیت و شجاعت پخش پیوسته و بدون برش و مونتاژ این

فیلم را هرگز و طی سالهای گذشته نداشته و ندارد مگر اینکه بخواهند به انتحار و خودکشی سیاسی متوسل شوند زیرا مطالب این فیلم دو ساعت و 18 دقیقه ای (که تماماً در کتابهای آمین آمده است) بویژه متن سوالات و محتوای جوابها، به رسوایی بزرگ و افشای دروغ های انباشته شدۀ دایره مذاهب اطلاعات منجر خواهد شد.

 

2. جعل و دروغ اول و دوم
این برش کوتاه حدوداً 19 ثانیه ای از صحبت استاد ایلیا که خودش 4 بار دیگر برش خورده و جعل شده، انتخاب چند کلمه (به قصد انحراف ذهن و توجه بیننده) است از جواب مشروح استاد به دو سوال    (کل جواب  11 دقیقه و 2 ثانیه است یعنی 662 ثانیه)
این دو سوال، که جدا از هم و توسط دو مصاحبه گر حاضر در اتاق (و همراه با تصویر آنها) بیان می شود و هیچ ارتباط و شباهتی با سوالی که طی مونتاژ و تحریف، بعدها روی تصویر تایپ می شود [اما اصل ماجرا چه بود] ندارد، عبارتند از:   

• با توجه به تحقیقات و اشرافی که در زمینۀ جریانهای ساحری و جادوگری در ایران داشته‌اید به نظر شما چه انگیزه ای در عملکرد افرادی که به چنین کارهایی می پردازند وجود دارد؟
• گفتید قبلاً با مدعیان دروغین برخورد می‌کردید که البته غیرقانونی بوده. تشکیلاتی هم که برای این کار داشتید آن هم غیر قانونی است... خیلی از این مدعیان به قول شما توبه کردند و سر عقل آمدند و مشغول زندگی شدند. خوب، انگیزه های این افراد مثلاً همین آقای .... (س.ا) که صبح در جلسۀ بازجویی توضیح اش دادید چه بود؟
3. جعل و دروغ سوم و چهارم
مونتاژ کار فقط چند کلمه شبهه برانگیز از جواب این دو سوال حضوری (19 ثانیه از 662 ثانیه) را به قصد فریب ذهن بیننده می آورد و تلاش می کند آن را از طریق سوالی که ماهها بعد روی تصویر تایپ می شود، بعنوان جواب سوالِ جعل شده [اما اصل ماجرا چه بود] به ذهن بیننده تزریق کند طوری که هر بیننده ای گمان کند که این کلمات نامفهوم جوابی است به تجربه ها وگفته هایی که قطعاتی از فیلم آنها، چند دقیقه قبل پشت سر هم قرار گرفته‌اند.

برش سوم: [بعد از حذف جملات پس و پیش، این کلمات را می شنویم] توُ یک کلمه می توانم بگویم نفسانیات شیطانی !!!؟  توُ است !!!؟ انگار چیزی که توُ قلب اون موضوع است !!!؟ [پس توضیحات قبل، افعال، ضمایر، کلمات ربط و بقیه چرا حذف شدند]

برش چهارم: [بعد از حذف چپ و راست جمله، این کلمات جعل شده می آید][مونتاژ کار باز هم جملات ابتدای جواب را حذف می‌کند] ...سوء استفاده بوده. کلاهبرداری بوده. و این چیزی بوده که توی مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته. مرکز اصلی  [اینجا جملات انتهای جواب دوباره حذف می شود. کی سوء استفاده کرده. چه چیزی نفسانیات بوده. کدام کارها، مربوط به چه کسانی... اینها جواب کدام سوال است و این تحریف، این تارِ پاره شدۀ عنکبوت چه معنایی دارد]


قسمتی از جواب کامل ایلیا
...آقای (س.ا) وقتی آن کارها را کنار گذاشت و جذب تحقیقات شد همان چند ماه اول که او را دیدم خودش چند بار به داستان قبلی اش در حضور ما و دوستان دیگر اشاره می کرد... چند بار به تأکید گفت که نیتم قدرت طلبی و مرکزیت داشتن بوده... حتی وقتی گرم اعتراف می شد به تأکید می گفت نیتم سوء استفاده بوده، کلاهبرداری بوده و این چیزی بوده که توُ مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته...

4. دایره مذاهب اطلاعات تلاش می کند با این برش و صحنه سازی القاء کند که همۀ کارهای بزرگ اساتید حق و من جمله اساتیدی که قبل از استاد ایلیا (سایی بابا، ماهاتما گاندی، اشو راجنیش ...) و بعد از ایشان (دالایی لاما، ماهانتا پالجی و ...) از آنان نام می برد، نفسانیات شیطانی و سوء استفاده است. در حالی که موضوعیت سوال مصاحبه گرانِ حاضر در اتاق (و نه سوالی که بعدها روی تصویر برش خورده تایپ می شود) افراد دیگر و موضوعات دیگری بوده اند (سوال در بارۀ افرادی است که در جامعه ایران به نام جادوگر معروف هستند و فردی هم بعنوان نمونه ذکر می شود)

 جعل و دروغ سوم و چهارم مونتاژ کار فقط چند کلمه شبهه برانگیز از جواب این دو سوال حضوری (19 ثانیه از 662 ثانیه) را به قصد فریب ذهن بیننده می آورد و تلاش می کند آن را از طریق سوالی که ماهها بعد روی تصویر تایپ می شود، بعنوان جواب سوالِ جعل شده [اما اصل ماجرا چه بود] به ذهن بیننده تزریق کند طوری که هر بیننده ای گمان کند که این کلمات نامفهوم جوابی است به تجربه ها وگفته هایی که قطعاتی از فیلم آنها، چند دقیقه قبل پشت سر هم قرار گرفته‌اند. برش سوم: [بعد از حذف جملات پس و پیش، این کلمات را می شنویم] توُ یک کلمه می توانم بگویم نفسانیات شیطانی !!!؟ توُ است !!!؟ انگار چیزی که توُ قلب اون موضوع است !!!؟ [پس توضیحات قبل، افعال، ضمایر، کلمات ربط و بقیه چرا حذف شدند] برش چهارم: [بعد از حذف چپ و راست جمله، این کلمات جعل شده می آید][مونتاژ کار باز هم جملات ابتدای جواب را حذف می‌کند] ...سوء استفاده بوده. کلاهبرداری بوده. و این چیزی بوده که توی مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته. مرکز اصلی [اینجا جملات انتهای جواب دوباره حذف می شود. کی سوء استفاده کرده. چه چیزی نفسانیات بوده. کدام کارها، مربوط به چه کسانی... اینها جواب کدام سوال است و این تحریف، این تارِ پاره شدۀ عنکبوت چه معنایی دارد]  قسمتی از جواب کامل ایلیا ...آقای (س.ا) وقتی آن کارها را کنار گذاشت و جذب تحقیقات شد همان چند ماه اول که او را دیدم خودش چند بار به داستان قبلی اش در حضور ما و دوستان دیگر اشاره می کرد... چند بار به تأکید گفت که نیتم قدرت طلبی و مرکزیت داشتن بوده... حتی وقتی گرم اعتراف می شد به تأکید می گفت نیتم سوء استفاده بوده، کلاهبرداری بوده و این چیزی بوده که توُ مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته...  4. دایره مذاهب اطلاعات تلاش می کند با این برش و صحنه سازی القاء کند که همۀ کارهای بزرگ اساتید حق و من جمله اساتیدی که قبل از استاد ایلیا (سایی بابا، ماهاتما گاندی، اشو راجنیش ...) و بعد از ایشان (دالایی لاما، ماهانتا پالجی و ...) از آنان نام می برد، نفسانیات شیطانی و سوء استفاده است. در حالی که موضوعیت سوال مصاحبه گرانِ حاضر در اتاق (و نه سوالی که بعدها روی تصویر برش خورده تایپ می شود) افراد دیگر و موضوعات دیگری بوده اند (سوال در بارۀ افرادی است که در جامعه ایران به نام جادوگر معروف هستند و فردی هم بعنوان نمونه ذکر می شود)
5. به فرض اگر این جواب در بارۀ اساتید حق یا خود استاد ایلیا می بود چرا در حالی که طبق روال عادی حرف زدن انسان‌ها توضیح و جواب باید:

الف) پیوسته و متصل به توضیحات ماقبل و مابعد خود باشد (بدون برش و قطع شدن)

ب) دارای نقطۀ شروع و پایان باشد.

ج) جواب باید بعد از پرسش سوال کننده بیاید (و نه بعد از سوالی که ماه‌ها بعد روی یک تصویر 4 بار جعل شده و برش خورده تایپ می شود)

د)  «ضمیر و هویت شخص» در جای جای جواب وجود داشته باشد (اما نه تنها نیست بلکه ضمایر و هویت‌ها مجهول و مجعول مانده اند).

اگر سوالات مصاحبه کنندگان حاضر در اتاق از خود ایلیا است چرا مونتاژ کار، باید دست به حذف چنین سوالی که موضوع را کاملاً واضح و روشن می کند و هر گونه ابهام و شبهه ای را از بین می برد، بزند و بعدها طی مونتاژ، سوالی دیگر را روی تصویر تایپ کند. دلیل‌اش کاملاً ساده است. مونتاژ کار می‌داند که اگر سوالات اصلی و واقعی را بیاورد، اگر تصویر مصاحبه کنندگان و متن سوالات آنها پخش شود، معنای جواب برای همگان حتی افراد بدون دقت و تحلیل، کاملاً معلوم و مشخص می‌شود بنابراین سوالات را حذف می‌کند.

6. اگر فرضاً استاد ایلیا در بارۀ کارهای خود چنین حرفی را زده بود (و فیلم و شاهدان این ماجرا هم وجود نمی داشت، متون آن هم در کتابهای آمین نیامده بود و مردم هم به راحتی فریب می خوردند) چرا به هیچکدام از آن همه کار اشاره نمی‌کند و حرف نمی‌زند؟ چرا به زمان‌ها، مکان‌ها، افراد و همۀ مشخصات و آدرس‌های لازم دیگر اشاره نمی کند؟ چرا جواب ایشان تناسب و رابطۀ لازم و کافی را با سوال تایپی (که بعدها روی این تکۀ چند بار برش خورده تایپ شده) ندارد؟ چرا ایلیا بعد از این فیلم هم طبق روال معمول، تعداد زیادی مصاحبه (...) دارد و هیچ تغییری در دیدگاهها، مواضع و روش ها و زندگی او رخ نمی دهد؟ چرا همۀ زندگی و فعالیت‌ها و تعلیمات او بجای آنکه کمتر شود، روز به روز بیشتر و شدیدتر می‌شود؟ برکه ها دریا می‌شوند. جویبارها رودخانه‌های بزرگ و سنگ های کوچک به کوه‌های بزرگ مبدل می‌شوند.

7 جعل و دروغ سوم و چهارم مونتاژ کار فقط چند کلمه شبهه برانگیز از جواب این دو سوال حضوری (19 ثانیه از 662 ثانیه) را به قصد فریب ذهن بیننده می آورد و تلاش می کند آن را از طریق سوالی که ماهها بعد روی تصویر تایپ می شود، بعنوان جواب سوالِ جعل شده [اما اصل ماجرا چه بود] به ذهن بیننده تزریق کند طوری که هر بیننده ای گمان کند که این کلمات نامفهوم جوابی است به تجربه ها وگفته هایی که قطعاتی از فیلم آنها، چند دقیقه قبل پشت سر هم قرار گرفته‌اند. برش سوم: [بعد از حذف جملات پس و پیش، این کلمات را می شنویم] توُ یک کلمه می توانم بگویم نفسانیات شیطانی !!!؟ توُ است !!!؟ انگار چیزی که توُ قلب اون موضوع است !!!؟ [پس توضیحات قبل، افعال، ضمایر، کلمات ربط و بقیه چرا حذف شدند] برش چهارم: [بعد از حذف چپ و راست جمله، این کلمات جعل شده می آید][مونتاژ کار باز هم جملات ابتدای جواب را حذف می‌کند] ...سوء استفاده بوده. کلاهبرداری بوده. و این چیزی بوده که توی مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته. مرکز اصلی [اینجا جملات انتهای جواب دوباره حذف می شود. کی سوء استفاده کرده. چه چیزی نفسانیات بوده. کدام کارها، مربوط به چه کسانی... اینها جواب کدام سوال است و این تحریف، این تارِ پاره شدۀ عنکبوت چه معنایی دارد]  قسمتی از جواب کامل ایلیا ...آقای (س.ا) وقتی آن کارها را کنار گذاشت و جذب تحقیقات شد همان چند ماه اول که او را دیدم خودش چند بار به داستان قبلی اش در حضور ما و دوستان دیگر اشاره می کرد... چند بار به تأکید گفت که نیتم قدرت طلبی و مرکزیت داشتن بوده... حتی وقتی گرم اعتراف می شد به تأکید می گفت نیتم سوء استفاده بوده، کلاهبرداری بوده و این چیزی بوده که توُ مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته...  4. دایره مذاهب اطلاعات تلاش می کند با این برش و صحنه سازی القاء کند که همۀ کارهای بزرگ اساتید حق و من جمله اساتیدی که قبل از استاد ایلیا (سایی بابا، ماهاتما گاندی، اشو راجنیش ...) و بعد از ایشان (دالایی لاما، ماهانتا پالجی و ...) از آنان نام می برد، نفسانیات شیطانی و سوء استفاده است. در حالی که موضوعیت سوال مصاحبه گرانِ حاضر در اتاق (و نه سوالی که بعدها روی تصویر برش خورده تایپ می شود) افراد دیگر و موضوعات دیگری بوده اند (سوال در بارۀ افرادی است که در جامعه ایران به نام جادوگر معروف هستند و فردی هم بعنوان نمونه ذکر می شود). طی بیش از بیست سال گذشته شاهد صدها موج رسانه‌ای، اجتـماعی، محفلی، حوزوی و امنیتیِ ترور شخصیت استاد ایلیا هستیم. انواع برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ده‌ها کتاب که همگی دارای یک جنبۀ ثابتِ تخریب استاد ایلیا توسط جامعۀ روحانیت و دایره مذاهب اطلاعات می‌باشند. در چند نوبت ایشان و شاگردانشان دستگیر شدند و خود ایشان حدوداً 400 روز را در انفرادی گذراندند. اگر واقعاً دایره مذاهب اطلاعات در این سال‌ها و طی این هزینه‌های باور نکردنی، فیلمی داشت (خارج از کتاب‌های آمین) که استاد ایلیا در آن به تخریب خود و معلمان معنوی عصر کنونی می‌پرداخت، چرا در همۀ این سال‌ها که دست به جنون‌آمیزترین کارها برای تخریب و ترور استاد ایلیا زده است، نتوانسته آن را پخش کند؛ در عوض هر ساله تلاش‌های مذبوحانه و فریبکارانه ای از جانب محافل روحانی‌ـ‌امنیتی با محوریت مونتاژ و تحریف فیلم های سخنرانی، مصاحبه و حتی مکالمات، عکس ها و فیلم‌های خانوادگی و خصوصی استاد ایلیا صورت می گیرد اما این جعلیات و حقه های مقدس نمایان تاکنون سبب بارش‌های خیر و برکت و شناخته شدن هر چه بیشتر استاد و تعالیم او در جهان ما و عصر ما شده است.

 جعل و دروغ سوم و چهارم مونتاژ کار فقط چند کلمه شبهه برانگیز از جواب این دو سوال حضوری (19 ثانیه از 662 ثانیه) را به قصد فریب ذهن بیننده می آورد و تلاش می کند آن را از طریق سوالی که ماهها بعد روی تصویر تایپ می شود، بعنوان جواب سوالِ جعل شده [اما اصل ماجرا چه بود] به ذهن بیننده تزریق کند طوری که هر بیننده ای گمان کند که این کلمات نامفهوم جوابی است به تجربه ها وگفته هایی که قطعاتی از فیلم آنها، چند دقیقه قبل پشت سر هم قرار گرفته‌اند. برش سوم: [بعد از حذف جملات پس و پیش، این کلمات را می شنویم] توُ یک کلمه می توانم بگویم نفسانیات شیطانی !!!؟ توُ است !!!؟ انگار چیزی که توُ قلب اون موضوع است !!!؟ [پس توضیحات قبل، افعال، ضمایر، کلمات ربط و بقیه چرا حذف شدند] برش چهارم: [بعد از حذف چپ و راست جمله، این کلمات جعل شده می آید][مونتاژ کار باز هم جملات ابتدای جواب را حذف می‌کند] ...سوء استفاده بوده. کلاهبرداری بوده. و این چیزی بوده که توی مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته. مرکز اصلی [اینجا جملات انتهای جواب دوباره حذف می شود. کی سوء استفاده کرده. چه چیزی نفسانیات بوده. کدام کارها، مربوط به چه کسانی... اینها جواب کدام سوال است و این تحریف، این تارِ پاره شدۀ عنکبوت چه معنایی دارد]  قسمتی از جواب کامل ایلیا ...آقای (س.ا) وقتی آن کارها را کنار گذاشت و جذب تحقیقات شد همان چند ماه اول که او را دیدم خودش چند بار به داستان قبلی اش در حضور ما و دوستان دیگر اشاره می کرد... چند بار به تأکید گفت که نیتم قدرت طلبی و مرکزیت داشتن بوده... حتی وقتی گرم اعتراف می شد به تأکید می گفت نیتم سوء استفاده بوده، کلاهبرداری بوده و این چیزی بوده که توُ مرکز اصلی همۀ این کارها وجود داشته...  4. دایره مذاهب اطلاعات تلاش می کند با این برش و صحنه سازی القاء کند که همۀ کارهای بزرگ اساتید حق و من جمله اساتیدی که قبل از استاد ایلیا (سایی بابا، ماهاتما گاندی، اشو راجنیش ...) و بعد از ایشان (دالایی لاما، ماهانتا پالجی و ...) از آنان نام می برد، نفسانیات شیطانی و سوء استفاده است. در حالی که موضوعیت سوال مصاحبه گرانِ حاضر در اتاق (و نه سوالی که بعدها روی تصویر برش خورده تایپ می شود) افراد دیگر و موضوعات دیگری بوده اند (سوال در بارۀ افرادی است که در جامعه ایران به نام جادوگر معروف هستند و فردی هم بعنوان نمونه ذکر می شود)بیانه شماره 1 شاهدان ایلیا
اگر ایلیا سال‌ها قبل کارهای بزرگ خود را رد کرده است، چرا بجای این همه دستگیری و زندان شاگردان او، بجای دستگیری های مکرر خود او، برای یک بار هم که شده نهاد امنیتی مذاهب نیامد و یک فیلم بدون برش و مونتاژ از اظهار پشیمانی، خطا و اشتباه ایلیا یا از اعترافات او پخش نکرد یا مثل همۀ کشورهای جهان اعترافات او را در یک برنامۀ زنده و آزاد تلویزیونی پخش نکرد، تا این همه هزینه های «صد برابر بهائیت» و «مثل هزینه های پروتستان بر مسیحیت» (به قول حوزۀ علمیۀ قم و سازمان تبلیغات اسلامی) که لحظه به لحظه در ایران و جهان رو به افزایش است بوجود نیاید؟ 9. بعضی از شاگردان استاد ایلیا که مدتی را در انفرادی‌ها گذراندند می گویند طی آن زمان که همراه بود با ضرب و شتـم، آزارها و اذیت‌های مختلف و انواع فشارهای روانی، یکی از درخواست‌ها و سوالات بازجویان دایره مذاهب اطلاعات این بود که به هر قیمتی که شده ما بگوییم دروغ ها و فریب هایی در کار ایلیا بوده، یا او برای انحراف و سوء استفاده تلاش داشته یا دربارۀ اخبار مکتوم دست به تحریف بزنیم ... در مجموعه فیلم های زندگینامۀ ایلیا (فیلم های آمین ایلیا «میم») از خود استاد و شاهدان دربارۀ شدیدترین شکنجه‌ها، خونریزی‌های پی در پی، خفه کردن‌ها، شکستگی‌های استخوان، تاول‌های پشت و کف پا و خردکننده‌ترین فشارهای جسمی و روانی می‌شنویم که یکی از سوالات و درخواست‌هایی که در طول ماه‌ها انفرادی و شکنجه مطرح می‌شد این بود: «اگر به تلویزیون بیایی یا در مصاحبه با رسانه‌هایی که ما می‌گوییم شرکت کنی و بگویی که خطا کرده‌ای، گناهکار بوده‌ای، دروغ گفته‌ای و همه چیز را انکار کنی همین امروز خودت و شاگردانت آزاد می‌شوید. با خانواده و همسر و بچه ها و دوستانت هم دیگر هیچ کاری نداریم. قسم می‌خوریم.» اگر تقریباً در 400 روز انفرادی منقطع که اکثر ساعات آن همراه شکنجه و برخوردهای شدید بوده، استاد ایلیا حاضر نمی شود با رسانه های آزاد یا حتی غیر آزاد، با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کند و به دروغ، انحراف و خطاهای خیالی اعتراف کند، این مونتاژهای پی در پی، بَدَل کاری‌ها، صحنه‌سازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها می‌خواهد کدام دروغ بزرگ اصحاب (سعید) امامی، قاتلان زنجیره‌ای و تفتیش گران قرون وسطایی که حتی پیامبران خدا را دروغگو و فریبکار می نامیدند و محمد(ص) و مسیح(ع) را شیاد، حقه باز، شیطان و دیوانه می خواندند، ثابت کند. تحریف‌های دایره مذاهب اطلاعات شباهت زیادی به تحریف کنندگان قرآن دارد. آنها برای تخریب قرآن می‌گویند قرآن کتابی است که سوره هایش در بارۀ بقره (گاو)، فیل، نمل (مورچه)، حدید (آهن)، عنکبوت و جن است. یا نقل قول‌هایی که در قرآن از زبان قوم‌های مختلف، کافران، جاهلان و هلاک‌شدگان وجود دارد را بعنوان آیات قرآن بازگو می‌کنند. و یا خلاصۀ قرآن را خشونت، ترور، خونریزی و یا آیۀ «کتب علیکم القتال» [کشتار را بر شما مقرر کردیم] ذکر می کنند. چنین جعل ها و تحریف هایی چه چیزی جز نادانی، حماقت و عجز تحریف گران را می‌رساند؟ ما وعده می دهیم که بنابر ضرورت و در زمان مناسب، نسخۀ کامل این فیلم (2h:18m:5s) توسط حامیان (ا.م) منتشر می‌شود. شهادت تاریخ: نادانان همیشه بر ضد بزرگان بودند. و نکتۀ آخر. آیا ما فراموش کرده ایم که شخصیتهای پوشالی زمان و زورمداران با انسانهای بزرگ تاریخ و بنیانگذاران تمدن ها چگونه رفتار کردند و آنها را چه نامیدند؟ مسیح را شیطان بزرگ، پادشاه شیاطین و همدست شیطان نامیدند. محمد(ص) را دیوانه و شاعر و جنون زده نامیدند. نوح را درغگو و اکثر پیامبران را به سند قرآن، دروغگو، مجنون، دیوانه، ساحر و جادوگر خواندند. از این بابت ذهن جامعه و افکار مردم زمان را از شناخت آن خورشیدهای زنده بازداشتند و از آفتاب و نور الهی ایشان محروم کردند. انجمن شاهدان ایلیا با همکاری دیده‌بان ادیان و مذاهب جهت دریافت نسخه الکترونیک (PDF ) اینجا کلیک کیند.8. اگر ایلیا سال‌ها قبل کارهای بزرگ خود را رد کرده است، چرا بجای این همه دستگیری و زندان شاگردان او، بجای دستگیری های مکرر خود او، برای یک بار هم که شده نهاد امنیتی مذاهب نیامد و یک فیلم بدون برش و مونتاژ از اظهار پشیمانی، خطا و اشتباه ایلیا یا از اعترافات او پخش نکرد یا مثل همۀ کشورهای جهان اعترافات او را در یک برنامۀ زنده و آزاد تلویزیونی پخش نکرد، تا این همه هزینه های «صد برابر بهائیت» و «مثل هزینه های پروتستان بر مسیحیت» (به قول حوزۀ علمیۀ قم و سازمان تبلیغات اسلامی) که لحظه به لحظه در ایران و جهان رو به افزایش است بوجود نیاید؟

اگر ایلیا سال‌ها قبل کارهای بزرگ خود را رد کرده است، چرا بجای این همه دستگیری و زندان شاگردان او، بجای دستگیری های مکرر خود او، برای یک بار هم که شده نهاد امنیتی مذاهب نیامد و یک فیلم بدون برش و مونتاژ از اظهار پشیمانی، خطا و اشتباه ایلیا یا از اعترافات او پخش نکرد یا مثل همۀ کشورهای جهان اعترافات او را در یک برنامۀ زنده و آزاد تلویزیونی پخش نکرد، تا این همه هزینه های «صد برابر بهائیت» و «مثل هزینه های پروتستان بر مسیحیت» (به قول حوزۀ علمیۀ قم و سازمان تبلیغات اسلامی) که لحظه به لحظه در ایران و جهان رو به افزایش است بوجود نیاید؟ 9. بعضی از شاگردان استاد ایلیا که مدتی را در انفرادی‌ها گذراندند می گویند طی آن زمان که همراه بود با ضرب و شتـم، آزارها و اذیت‌های مختلف و انواع فشارهای روانی، یکی از درخواست‌ها و سوالات بازجویان دایره مذاهب اطلاعات این بود که به هر قیمتی که شده ما بگوییم دروغ ها و فریب هایی در کار ایلیا بوده، یا او برای انحراف و سوء استفاده تلاش داشته یا دربارۀ اخبار مکتوم دست به تحریف بزنیم ... در مجموعه فیلم های زندگینامۀ ایلیا (فیلم های آمین ایلیا «میم») از خود استاد و شاهدان دربارۀ شدیدترین شکنجه‌ها، خونریزی‌های پی در پی، خفه کردن‌ها، شکستگی‌های استخوان، تاول‌های پشت و کف پا و خردکننده‌ترین فشارهای جسمی و روانی می‌شنویم که یکی از سوالات و درخواست‌هایی که در طول ماه‌ها انفرادی و شکنجه مطرح می‌شد این بود: «اگر به تلویزیون بیایی یا در مصاحبه با رسانه‌هایی که ما می‌گوییم شرکت کنی و بگویی که خطا کرده‌ای، گناهکار بوده‌ای، دروغ گفته‌ای و همه چیز را انکار کنی همین امروز خودت و شاگردانت آزاد می‌شوید. با خانواده و همسر و بچه ها و دوستانت هم دیگر هیچ کاری نداریم. قسم می‌خوریم.» اگر تقریباً در 400 روز انفرادی منقطع که اکثر ساعات آن همراه شکنجه و برخوردهای شدید بوده، استاد ایلیا حاضر نمی شود با رسانه های آزاد یا حتی غیر آزاد، با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کند و به دروغ، انحراف و خطاهای خیالی اعتراف کند، این مونتاژهای پی در پی، بَدَل کاری‌ها، صحنه‌سازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها می‌خواهد کدام دروغ بزرگ اصحاب (سعید) امامی، قاتلان زنجیره‌ای و تفتیش گران قرون وسطایی که حتی پیامبران خدا را دروغگو و فریبکار می نامیدند و محمد(ص) و مسیح(ع) را شیاد، حقه باز، شیطان و دیوانه می خواندند، ثابت کند. تحریف‌های دایره مذاهب اطلاعات شباهت زیادی به تحریف کنندگان قرآن دارد. آنها برای تخریب قرآن می‌گویند قرآن کتابی است که سوره هایش در بارۀ بقره (گاو)، فیل، نمل (مورچه)، حدید (آهن)، عنکبوت و جن است. یا نقل قول‌هایی که در قرآن از زبان قوم‌های مختلف، کافران، جاهلان و هلاک‌شدگان وجود دارد را بعنوان آیات قرآن بازگو می‌کنند. و یا خلاصۀ قرآن را خشونت، ترور، خونریزی و یا آیۀ «کتب علیکم القتال» [کشتار را بر شما مقرر کردیم] ذکر می کنند. چنین جعل ها و تحریف هایی چه چیزی جز نادانی، حماقت و عجز تحریف گران را می‌رساند؟ ما وعده می دهیم که بنابر ضرورت و در زمان مناسب، نسخۀ کامل این فیلم (2h:18m:5s) توسط حامیان (ا.م) منتشر می‌شود. شهادت تاریخ: نادانان همیشه بر ضد بزرگان بودند. و نکتۀ آخر. آیا ما فراموش کرده ایم که شخصیتهای پوشالی زمان و زورمداران با انسانهای بزرگ تاریخ و بنیانگذاران تمدن ها چگونه رفتار کردند و آنها را چه نامیدند؟ مسیح را شیطان بزرگ، پادشاه شیاطین و همدست شیطان نامیدند. محمد(ص) را دیوانه و شاعر و جنون زده نامیدند. نوح را درغگو و اکثر پیامبران را به سند قرآن، دروغگو، مجنون، دیوانه، ساحر و جادوگر خواندند. از این بابت ذهن جامعه و افکار مردم زمان را از شناخت آن خورشیدهای زنده بازداشتند و از آفتاب و نور الهی ایشان محروم کردند. انجمن شاهدان ایلیا با همکاری دیده‌بان ادیان و مذاهب جهت دریافت نسخه الکترونیک (PDF ) اینجا کلیک کیند.اگر ایلیا سال‌ها قبل کارهای بزرگ خود را رد کرده است، چرا بجای این همه دستگیری و زندان شاگردان او، بجای دستگیری های مکرر خود او، برای یک بار هم که شده نهاد امنیتی مذاهب نیامد و یک فیلم بدون برش و مونتاژ از اظهار پشیمانی، خطا و اشتباه ایلیا یا از اعترافات او پخش نکرد یا مثل همۀ کشورهای جهان اعترافات او را در یک برنامۀ زنده و آزاد تلویزیونی پخش نکرد، تا این همه هزینه های «صد برابر بهائیت» و «مثل هزینه های پروتستان بر مسیحیت» (به قول حوزۀ علمیۀ قم و سازمان تبلیغات اسلامی) که لحظه به لحظه در ایران و جهان رو به افزایش است بوجود نیاید؟ 9. بعضی از شاگردان استاد ایلیا که مدتی را در انفرادی‌ها گذراندند می گویند طی آن زمان که همراه بود با ضرب و شتـم، آزارها و اذیت‌های مختلف و انواع فشارهای روانی، یکی از درخواست‌ها و سوالات بازجویان دایره مذاهب اطلاعات این بود که به هر قیمتی که شده ما بگوییم دروغ ها و فریب هایی در کار ایلیا بوده، یا او برای انحراف و سوء استفاده تلاش داشته یا دربارۀ اخبار مکتوم دست به تحریف بزنیم ... در مجموعه فیلم های زندگینامۀ ایلیا (فیلم های آمین ایلیا «میم») از خود استاد و شاهدان دربارۀ شدیدترین شکنجه‌ها، خونریزی‌های پی در پی، خفه کردن‌ها، شکستگی‌های استخوان، تاول‌های پشت و کف پا و خردکننده‌ترین فشارهای جسمی و روانی می‌شنویم که یکی از سوالات و درخواست‌هایی که در طول ماه‌ها انفرادی و شکنجه مطرح می‌شد این بود: «اگر به تلویزیون بیایی یا در مصاحبه با رسانه‌هایی که ما می‌گوییم شرکت کنی و بگویی که خطا کرده‌ای، گناهکار بوده‌ای، دروغ گفته‌ای و همه چیز را انکار کنی همین امروز خودت و شاگردانت آزاد می‌شوید. با خانواده و همسر و بچه ها و دوستانت هم دیگر هیچ کاری نداریم. قسم می‌خوریم.» اگر تقریباً در 400 روز انفرادی منقطع که اکثر ساعات آن همراه شکنجه و برخوردهای شدید بوده، استاد ایلیا حاضر نمی شود با رسانه های آزاد یا حتی غیر آزاد، با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کند و به دروغ، انحراف و خطاهای خیالی اعتراف کند، این مونتاژهای پی در پی، بَدَل کاری‌ها، صحنه‌سازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها می‌خواهد کدام دروغ بزرگ اصحاب (سعید) امامی، قاتلان زنجیره‌ای و تفتیش گران قرون وسطایی که حتی پیامبران خدا را دروغگو و فریبکار می نامیدند و محمد(ص) و مسیح(ع) را شیاد، حقه باز، شیطان و دیوانه می خواندند، ثابت کند. تحریف‌های دایره مذاهب اطلاعات شباهت زیادی به تحریف کنندگان قرآن دارد. آنها برای تخریب قرآن می‌گویند قرآن کتابی است که سوره هایش در بارۀ بقره (گاو)، فیل، نمل (مورچه)، حدید (آهن)، عنکبوت و جن است. یا نقل قول‌هایی که در قرآن از زبان قوم‌های مختلف، کافران، جاهلان و هلاک‌شدگان وجود دارد را بعنوان آیات قرآن بازگو می‌کنند. و یا خلاصۀ قرآن را خشونت، ترور، خونریزی و یا آیۀ «کتب علیکم القتال» [کشتار را بر شما مقرر کردیم] ذکر می کنند. چنین جعل ها و تحریف هایی چه چیزی جز نادانی، حماقت و عجز تحریف گران را می‌رساند؟ ما وعده می دهیم که بنابر ضرورت و در زمان مناسب، نسخۀ کامل این فیلم (2h:18m:5s) توسط حامیان (ا.م) منتشر می‌شود. شهادت تاریخ: نادانان همیشه بر ضد بزرگان بودند. و نکتۀ آخر. آیا ما فراموش کرده ایم که شخصیتهای پوشالی زمان و زورمداران با انسانهای بزرگ تاریخ و بنیانگذاران تمدن ها چگونه رفتار کردند و آنها را چه نامیدند؟ مسیح را شیطان بزرگ، پادشاه شیاطین و همدست شیطان نامیدند. محمد(ص) را دیوانه و شاعر و جنون زده نامیدند. نوح را درغگو و اکثر پیامبران را به سند قرآن، دروغگو، مجنون، دیوانه، ساحر و جادوگر خواندند. از این بابت ذهن جامعه و افکار مردم زمان را از شناخت آن خورشیدهای زنده بازداشتند و از آفتاب و نور الهی ایشان محروم کردند. انجمن شاهدان ایلیا با همکاری دیده‌بان ادیان و مذاهب جهت دریافت نسخه الکترونیک (PDF ) اینجا کلیک کیند.اگر ایلیا سال‌ها قبل کارهای بزرگ خود را رد کرده است، چرا بجای این همه دستگیری و زندان شاگردان او، بجای دستگیری های مکرر خود او، برای یک بار هم که شده نهاد امنیتی مذاهب نیامد و یک فیلم بدون برش و مونتاژ از اظهار پشیمانی، خطا و اشتباه ایلیا یا از اعترافات او پخش نکرد یا مثل همۀ کشورهای جهان اعترافات او را در یک برنامۀ زنده و آزاد تلویزیونی پخش نکرد، تا این همه هزینه های «صد برابر بهائیت» و «مثل هزینه های پروتستان بر مسیحیت» (به قول حوزۀ علمیۀ قم و سازمان تبلیغات اسلامی) که لحظه به لحظه در ایران و جهان رو به افزایش است بوجود نیاید؟ 9. بعضی از شاگردان استاد ایلیا که مدتی را در انفرادی‌ها گذراندند می گویند طی آن زمان که همراه بود با ضرب و شتـم، آزارها و اذیت‌های مختلف و انواع فشارهای روانی، یکی از درخواست‌ها و سوالات بازجویان دایره مذاهب اطلاعات این بود که به هر قیمتی که شده ما بگوییم دروغ ها و فریب هایی در کار ایلیا بوده، یا او برای انحراف و سوء استفاده تلاش داشته یا دربارۀ اخبار مکتوم دست به تحریف بزنیم ... در مجموعه فیلم های زندگینامۀ ایلیا (فیلم های آمین ایلیا «میم») از خود استاد و شاهدان دربارۀ شدیدترین شکنجه‌ها، خونریزی‌های پی در پی، خفه کردن‌ها، شکستگی‌های استخوان، تاول‌های پشت و کف پا و خردکننده‌ترین فشارهای جسمی و روانی می‌شنویم که یکی از سوالات و درخواست‌هایی که در طول ماه‌ها انفرادی و شکنجه مطرح می‌شد این بود: «اگر به تلویزیون بیایی یا در مصاحبه با رسانه‌هایی که ما می‌گوییم شرکت کنی و بگویی که خطا کرده‌ای، گناهکار بوده‌ای، دروغ گفته‌ای و همه چیز را انکار کنی همین امروز خودت و شاگردانت آزاد می‌شوید. با خانواده و همسر و بچه ها و دوستانت هم دیگر هیچ کاری نداریم. قسم می‌خوریم.» اگر تقریباً در 400 روز انفرادی منقطع که اکثر ساعات آن همراه شکنجه و برخوردهای شدید بوده، استاد ایلیا حاضر نمی شود با رسانه های آزاد یا حتی غیر آزاد، با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کند و به دروغ، انحراف و خطاهای خیالی اعتراف کند، این مونتاژهای پی در پی، بَدَل کاری‌ها، صحنه‌سازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها می‌خواهد کدام دروغ بزرگ اصحاب (سعید) امامی، قاتلان زنجیره‌ای و تفتیش گران قرون وسطایی که حتی پیامبران خدا را دروغگو و فریبکار می نامیدند و محمد(ص) و مسیح(ع) را شیاد، حقه باز، شیطان و دیوانه می خواندند، ثابت کند. تحریف‌های دایره مذاهب اطلاعات شباهت زیادی به تحریف کنندگان قرآن دارد. آنها برای تخریب قرآن می‌گویند قرآن کتابی است که سوره هایش در بارۀ بقره (گاو)، فیل، نمل (مورچه)، حدید (آهن)، عنکبوت و جن است. یا نقل قول‌هایی که در قرآن از زبان قوم‌های مختلف، کافران، جاهلان و هلاک‌شدگان وجود دارد را بعنوان آیات قرآن بازگو می‌کنند. و یا خلاصۀ قرآن را خشونت، ترور، خونریزی و یا آیۀ «کتب علیکم القتال» [کشتار را بر شما مقرر کردیم] ذکر می کنند. چنین جعل ها و تحریف هایی چه چیزی جز نادانی، حماقت و عجز تحریف گران را می‌رساند؟ ما وعده می دهیم که بنابر ضرورت و در زمان مناسب، نسخۀ کامل این فیلم (2h:18m:5s) توسط حامیان (ا.م) منتشر می‌شود. شهادت تاریخ: نادانان همیشه بر ضد بزرگان بودند. و نکتۀ آخر. آیا ما فراموش کرده ایم که شخصیتهای پوشالی زمان و زورمداران با انسانهای بزرگ تاریخ و بنیانگذاران تمدن ها چگونه رفتار کردند و آنها را چه نامیدند؟ مسیح را شیطان بزرگ، پادشاه شیاطین و همدست شیطان نامیدند. محمد(ص) را دیوانه و شاعر و جنون زده نامیدند. نوح را درغگو و اکثر پیامبران را به سند قرآن، دروغگو، مجنون، دیوانه، ساحر و جادوگر خواندند. از این بابت ذهن جامعه و افکار مردم زمان را از شناخت آن خورشیدهای زنده بازداشتند و از آفتاب و نور الهی ایشان محروم کردند. انجمن شاهدان ایلیا با همکاری دیده‌بان ادیان و مذاهب جهت دریافت نسخه الکترونیک (PDF ) اینجا کلیک کیند.

9. بعضی از شاگردان استاد ایلیا که مدتی را در انفرادی‌ها گذراندند می گویند طی آن زمان که همراه بود با ضرب و شتـم، آزارها و اذیت‌های مختلف و انواع فشارهای روانی، یکی از درخواست‌ها و سوالات بازجویان دایره مذاهب اطلاعات این بود که به هر قیمتی که شده ما بگوییم دروغ ها و فریب هایی در کار ایلیا بوده، یا او برای انحراف و سوء استفاده تلاش داشته یا دربارۀ اخبار مکتوم دست به تحریف بزنیم ... در مجموعه فیلم های زندگینامۀ ایلیا (فیلم های آمین ایلیا «میم») از خود استاد و شاهدان دربارۀ شدیدترین شکنجه‌ها، خونریزی‌های پی در پی، خفه کردن‌ها، شکستگی‌های استخوان، تاول‌های پشت و کف پا و خردکننده‌ترین فشارهای جسمی و روانی می‌شنویم که یکی از سوالات و درخواست‌هایی که در طول ماه‌ها انفرادی و شکنجه مطرح می‌شد این بود: «اگر به تلویزیون بیایی یا در مصاحبه با رسانه‌هایی که ما می‌گوییم شرکت کنی و بگویی که خطا کرده‌ای، گناهکار بوده‌ای، دروغ گفته‌ای و همه چیز را انکار کنی همین امروز خودت و شاگردانت آزاد می‌شوید. با خانواده و همسر و بچه ها و دوستانت هم دیگر هیچ کاری نداریم. قسم می‌خوریم.»
اگر تقریباً در 400 روز انفرادی منقطع که اکثر ساعات آن همراه شکنجه و برخوردهای شدید بوده، استاد ایلیا حاضر نمی شود با رسانه های آزاد  یا حتی غیر آزاد، با صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کند و به دروغ، انحراف و خطاهای خیالی اعتراف کند، این مونتاژهای پی در پی، بَدَل کاری‌ها، صحنه‌سازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها می‌خواهد کدام دروغ بزرگ اصحاب (سعید) امامی، قاتلان زنجیره‌ای و تفتیش گران قرون وسطایی که حتی پیامبران خدا را دروغگو و فریبکار می نامیدند و محمد(ص) و مسیح(ع) را شیاد، حقه باز، شیطان و دیوانه می خواندند، ثابت کند.
تحریف‌های دایره مذاهب اطلاعات شباهت زیادی به تحریف کنندگان قرآن دارد. آنها برای تخریب قرآن می‌گویند قرآن کتابی است که سوره هایش در بارۀ بقره (گاو)، فیل، نمل (مورچه)، حدید (آهن)، عنکبوت و جن است.
یا نقل قول‌هایی که در قرآن از زبان قوم‌های مختلف، کافران، جاهلان و هلاک‌شدگان وجود دارد را بعنوان آیات قرآن بازگو می‌کنند.
و یا خلاصۀ قرآن را خشونت، ترور، خونریزی و یا آیۀ «کتب علیکم القتال» [کشتار را بر شما مقرر کردیم] ذکر می کنند. چنین جعل ها و تحریف هایی چه چیزی جز نادانی، حماقت و عجز تحریف گران را می‌رساند؟
ما وعده می دهیم که بنابر ضرورت و در زمان مناسب، نسخۀ کامل این فیلم (2h:18m:5s) توسط حامیان (ا.م) منتشر می‌شود.
شهادت تاریخ: نادانان همیشه بر ضد بزرگان بودند.
و نکتۀ آخر. آیا ما فراموش کرده ایم که شخصیتهای پوشالی زمان و زورمداران با انسانهای بزرگ تاریخ و بنیانگذاران تمدن ها چگونه رفتار کردند و آنها را چه نامیدند؟ مسیح را شیطان بزرگ، پادشاه شیاطین و همدست شیطان نامیدند. محمد(ص) را دیوانه و شاعر و جنون زده نامیدند. نوح را درغگو و اکثر پیامبران را به سند قرآن، دروغگو، مجنون، دیوانه، ساحر و جادوگر خواندند. از این بابت ذهن جامعه و افکار مردم زمان را از شناخت آن خورشیدهای زنده بازداشتند و از آفتاب و نور الهی ایشان محروم کردند.

انجمن شاهدان ایلیا
با همکاری دیده‌بان ادیان و مذاهب

جهت دریافت نسخه الکترونیک (PDF ) اینجا کلیک کیند.

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn