قسم به اسم آزادی

امروز و در پیشگاه خداوند و ارواح مقدس ما اعضای کمیته ضد تفتیش عقاید ال یاسین (وابسته به حرکت ضد طالبان شیعه – ضطش) اعلام می کنیم که با همه توان اجرایی و قدرت راهبردی که طی 3 سال دفاع و حمایت خاموش (در استتار) از ایلیا و سایر حق طلبان بزرگ ایران به دست آورده ایم سایر فعالیتهای در جریان را متوقف و به شکل متمرکز، مضاعف و همه جانبه در حمایت از بیانیه هفدهم منصورون – حافظان و حامیان ایلیا وارد عمل می شویم و به مرور یا تدریجی تصویری از این حرکت را آشکار خواهیم کرد.


طالبان شیعه ایران بداند که قصد و عزم ما بر آن قرار گرفته که تا اجراسازی کامل، موثر و ماندگار برنامه های پیشنهاد شده در این بیانیه راهبردی و حق جویانه لحظه ای دست از تلاش برنداریم. تجربه عملی مبارزات و دفاعیات چند ساله اخیر و بررسی محققانه مبارزه های باطل زدا در طول تاریخ ما را معتقد کرده است که این برنامه ها آنچنان موثر، کارا و ماندگارند که بعید به نظر می رسد پس از اجرا شدن آنها حتی برگی از درخت سراسر آفت و عفونت طالبان شیعی ایران باقی بماند.

بر اساس همین بیانیه هفدهم که الگو و راهنمای ما در این حرکت آزادی طلبانه است ما همه حملات و ضربات خود را آشکارا بر دایره مذاهب فرود می آوریم اما اصلی ترین و موثرترین ها را در خاموشی و تقیه به قلب و سر رهبران پشت پرده وارد خواهیم کرد. با تدابیر و تجربه ای که ما داریم دور از ذهن است که حتی بتوانند حدس بزنند این ضربات را از کجا می خورند. همانطور که تا امروز هم با همه توان امنیتی و جاسوسی خود نتوانستند. به موازات حرکت این کمیته در خارج از ایران گروههای وابسته در ایران نیز حرکت خود را آغاز می کنند.

ما به عنوان جمعی که چند سالی پیش از سایر حرکتهای آزادیخواهانه در ایران (همچون حرکت مردمی موج سبز و حامیان جناب آقای میرحسین موسوی) مبارزه خود را علیه طالبان شیعه ایران آغاز کرده ایم به همه عزیزان برادرانه توصیه می کنیم که به منظور جلوگیری از حرکتهای پرهزینه و مسئله ساز فردی، برنامه های راهبردی رهبران را به شکل استراتژیک به کار ببرند و خطوط و حدود قرمز و خطرآفرین را بیهوده نشکنند. بر این اساس ما بیانیه هفدهم منصورون را به عنوان یک الگوی قابل اتکا برای حرکتی همه جانبه در این راه به همه حامیان حق و هواداران آزادی معرفی می کنیم.

بدانید خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان خود را تغییر دهند. پس برای رهایی از طالبان شیعی ایران که آزادی و امنیت، جان عزیزان، عزت و شرف و ایمان ملت ما را به تاراج می برد با اتکا به خداوند حاضر که حق مطلق است

همه با هم برخیزید

شورای مرکزی کمیته ضد تفتیش عقاید اِل یاسین

1 فوریه 2010  - 12 بهمن 88

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn