به نام آزادیاستاد ایلیا میم (پیمان فتاحی)
ایلیا «میم» آزاد شد. معلم بزرگ تفکر، استاد ایلیا (پیمان فتاحی) مسئول انجمن متفکران و محققان آزاد، برای چهارمین مرتبه از زندان آزاد شد.
استاد ایلیا رهبر جمعیت الاهیون در سالهای 1386، 1387، 1388 و 1391 توسط دایره ادیان و مذاهب اطلاعات (اِبا؛ بخش امنیتی نظارت بر جنبش های معنوی و جریانهای مذهبی) دستگیر و جمعاً حدود 400 روز را در زندان انفرادی سپری کرد. آخرین دستگیری استاد ایلیا که در سوم آبانماه امسال و در آستانۀ عید قربان صورت گرفت با این اتهامات همراه بود:
1)    اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی جمعیت الاهیون (اِل یاسین)
2)    تبلیغ بر علیه نظام (جمهوری اسلامی) از طریق برگزاری جلسات مخفی سخنرانی
3)    تبلیغ پلورالیزم مذهبی و لیبرالیزم معنوی !! تبلیغ معنویت منهای شریعت و جدایی دین از سیاست !
4)    ترویج علوم انحرافی [سبک های تفکر و علوم ذهنی جدید] در جامعه
5)    تلاش برای تلفیق ادیان و ایجاد دین التقاطی [پیوند ادیان و تمدن ها؛ تئوری دین جهانی]
6)    انتشار کتب آموزشی و تفسیری [تبدیل یافته سخنرانی ها] در سطح کشور (بدون مجوز وزارت ارشاد اسلامی)
لازم به ذکر است تاکنون 91 جلد از آثار تعلیمی استاد ایلیا به آستانۀ چاپ عمومی رسیده که توسط وزارت ارشاد اسلامی توقیف شده است.
                                                                                                       دکتر پریس کی نژاد
                                                                                 سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان
                                                                                                              18/8/91

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn