بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای آیت الله خامنه ای 31/3/88 چند روز قبل از آزادی استاد ایلیا از شکنجه گاه ویژه ای که ماهها در آن بود این نامه را بنده بعنوان سخنگوی جمعیت الاهیون در انگلستان (حرکت اِل یاسین) برای شما نوشتم و طبعاً دهها هزار بار در همۀ دنیا منتشر شد. اکنون و به مناسبت چهارمین دستگیری و شروع چهارمین دور زندان او دوباره همان نامه را برایتان ارسال می کنم باشد که حق محقق گردد.

 

حضور محترم آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب
سلام
اينجانب پریس کی نژاد از شاگردان استاد الیاس رام الله (ایلیا- فتاح) هستم. امروز و در این نوشته میخواهم زبان کسی باشم که صدای او ظاهرا در دخمه های خوف انگیز بخش عقیدتی و امنیتی زندان اوین خفه شده است و شکنجه گرانش گمان میکنند از پس آن دیوارهای قطور هیچ صدایی قابل شنیدن نیست... و امروز مسئولیت رساندن این صدا به بیرون بر عهده من گذاشته شده است. دریافت و کشف صحت گفته ها و مطالبی که در این نامه می آید برای شما بسیار ساده است اگر امینی را بر آن بگمارید.
سي و يكم خرداد ماه هشتاد و هشت
دکتر پریس کی نژاد (عضو مرکزی جمعیت ال یاسین)

[نقل قول های خانم کی نژاد از استاد ایلیا]
گفتند و تاکید کردند که به دستور حاکمیت اسلامی و به عنوان کلیدی در دست ولی امر مسلمین باید فیلمی ضبط کنی که بعدها روشن شد به بدترین شکل ممکن مونتاژ و جعل شده و بدترین و دروغ ترین سوء استفاده ها از آن شده است. مطالب آن فیلم همانهایی بود که از سالها قبل در سخنرانی ها و کتابها و بیانیه ها آمده بود اما آنها با پلیدی و حقه بازی تمام آن را قطعه قطعه کردند و بدترین و دروغ ترین مونتاژها را از آن تهیه کردند. مثلاً نظر مرا در بارۀ مدعیان و جریانهای ساحری و جادوگری پرسیده اند و سپس با برش سوال و حتی برش های مکرر جواب، همان را به خودم نسبت داده اند تا بلکه مردم از من بشنوند که کار من نفسانیات و سوء استفاده بوده ... و بعد خبر از فیلم و بولتنی محرمانه دادند که مونتاژ كرده بودند و گفتند اگر خودت هم ببینی خود را انکار می کنی... ماهها دچار خونریزی های شدید بودم [بالا آوردن خون، خونریزی از گوش و بینی و ادرار خونی بر اثر فشارهای خرد کننده شکنجه ها] و نهایتا پس از شش ماه زندان انفرادی گفتند آزادی و هیچ جرم خاصی به جز جمعیت [الاهیون] مطرح نشد. گفتند کاری می کنیم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی. در شش ماه اول شکنجه ها روزی هزار بار مرگ را به چشم دیدم. می گفتند ما شکنجه گر نیستیم و فقط در موارد استثنایی اینطور خشن برخورد می کنیم. در بارۀ تو دستور از بالا داریم. در پایان دورۀ اول انفرادی تعهداتی خواستند. گفتند با مردم قطع رابطه کنم. هیچ چیزی ننویسم. اندیشه ها و یافته هایم را با هیچ کس مطرح نکنم. همه جا بگویم پشیمانم، انحراف داشته ایم و خطا کرده ایم. مردم و شاگردانم را به هر شکل که می توانم از خودم فراری بدهم. تند تند حرف بزنم نه آرام (باورتان می شود؟) موهایم را از ته بزنم! مردم را به هیچ چیزی دعوت نکنم. کتابی در ردّ و تقبیح خودم بنویسم و صفحه به صفحۀ آن را آنها باید از ماهها قبل ببینند... و اگر در بارۀ شکنجه ها و بازجویی ها بگویم قبر شاگردان و خانواده ام را با دست خودم کنده ام. و البته تصادف ناگهانی خودم را هم در خیابان رقم زده ام... بار دیگر گفتند که هزاران هکتار زمین به تو می دهیم، در تهران برایت باغ پرندگان می سازیم، قدرت می دهیم و تو را تا رئوس حکومت بالا می بریم البته اگر انکار کنم و با آنها همراه شوم...
بعد از گذشت چند ماه دوباره مرا به زندان آورده اند و اکثر روزها و شبها شکنجه می‌کنند. شاگردانم و همسر و نزدیکانم را برای اعمال فشار دستگیر کرده‌اند. در بدترین شرایط ممکن نگهداری می شوم... تا امروز بیش از یازده ماه است که در سلول انفرادی و در شرایطی ویژه [سلول مرگ] محبوس هستم... تا امروز بيش از بيست و پنج جلسه رسمی شكنجه شده ام، بارها خفه ام كردند، همه پشت و كف پاهايم تاول است ... البته قسمتهايي از پوست بدن و مقدار زيادي از لباسهاي خوني را در جلسۀ شلوغ و پر شاهد دادگاه به قضات دادم. تقريباً در هر جلسه شكنجه خونريزي و بالا آوردن خون به حدي بوده كه مجبور شده اند موقتاً شكنجه را متوقف كنند... سلولی که در آن هستم در طبقۀ زیرین 209، آنقدر کم هوا و پر از دود است که معروف است به اتاق گاز و نگهبانان می گویند هر کس به این سلول می آید یا خیلی زود خودکشی می کند یا بخاطر لجاجت و حماقتش! اعدام می شود. اما باور کنید تحریف ها و دروغ هایی که اینها به نام خدا می گویند بسیار دردناک تر از خفگی های مکرر و شکستن استخوانهایم بوده. نمی دانم آیا شیطان می تواند مانند اینها دروغ بگوید، تحریف و سیاه نمایی کند، حقه بازی و فریبکاری کند یا اینکه این مسلمانان دروغین می توانند شیطان را هم تعلیم دهند ... باز هم موضوع دادن چک سفید به نظام اسلامي و به حاکمیت اسلامی را مطرح می کنند یعنی ضبط فیلم ها و صداها و نوشتن چیزهایی که می خواهند؛ تا خیالشان راحت شود که من بر ضد اسلام، حکومت اسلامی و مهم تر اینکه بر ضد خود آنها کاری نمی کنم و حرفی نمی زنم و بعدها نمی ایستم... این بار هم با حکم حکومتی شما و حکم آقای شاهرودی [ریاست وقت قوۀ قضائیه] آمده اند و می گویند که باید دیکته شکنجه گران را تکرار کنم و جواب سئوالات را جلوی دوربین آنطور که نوشته اند و به دستم داده اند بدهم آنهم به شکلی که جوابها تامین کننده نظر حکومت اسلامي و حاکمیت اسلامی باشد. می گویند نظام اسلامی اراده کرده تو را نابود و بی حیثیت کند. نظام از اعدام تو منصرف شده. ما می خواهیم تو را اعدام اجتماعی کنیم... برو بی نام و نشان در یک روستای دور افتاده زندگی کن تا ضرری متوجه ات نشود... باید به حکم قانون همکاری کنی. تو برای نظام خطرناکی و باید در افکار عمومی تخریب شوی. بیا همه چیز را انکارکن ما هم پروندۀ تو و همه را می بندیم. ما ابزارهای زیادی داریم. صدها قلم به دست. سایت ها و رسانه های زیادی با ما کار می کنند. تلویزیون و رادیو در اختیار ماست. به راحتی با چند فیلم و سریال و برنامه تخريب‌ات می کنیم. موضوع برای مقامات آنقدر حاد شده که نظر نظام این است فیلم‌ها یا سریال هایی ساخته شود تا اسم و فکر تو نابود شود...
[بنده، پریس کی نژاد به نقل از ایشان ادامه می دهم] تا امروز مجموعاً بیش از 320 روز برای ضبط چند فیلم و چند صدا و نوشتن مطالبی که آنها می خواهند و البته می گویند حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی می خواهد و نوشته های رسمی نشان می دهند شکنجه شده ام. با حضور شاهدان متعدد در دادگاه، قضات می گویند شکنجه ها جزء موارد استثنایی اما قانونی است اما جالب اینکه درخواست های پر خط و نشان شکنجه گران این است که جایی به شکنجه ها اشاره نکنم که این حکم محاربه !! می گیرد. البته دوستان دیگری هم که شکنجه شدند یا کسانی که بر شکنجه ها شهادت دادند به شدت مرعوب و محکوم شدند... برای اعترافات دروغین و توبه که معلوم نیست از چه چیزی باید توبه کنم. مسئولین عالی بارها قسم خورده اند که اگر فیلم ضبط نکنم شاگردان و خانواده‌ام در بیرون کشته می‌شوند... 25 جلسه شكنجه فيزیکی و روانی باعث نشد دیکته آنها را تکرار کنم اما به واسطه حکم حکومتی و قانون نظام اسلامی انجام دادم ولي باز هم حاضر نشدم ديكته هاي دروغ را روخواني كنم... می گویند اعلام کن که سخنگویان جمعیت در کشورهای دیگر دروغ می گویند. بگو نامه ها و مطالبی که به نقل از تو منتشر می شود دروغ است...
اما مجبور شدم درخواست كمتر آنها را عملي كنم و سعي كردم به اصرار چند ماهه آنها كه توام با دهها جلسه شكنجه بود مبني بر ايجاد ترديد و ابهام درباره خودم و درباره تعاليم و كارهايم طوري با مردم حرف بزنم [بعد از شش ماه انفرادی اول] که آنها را از خودم دفع كنم.
... در فیلم همان چیزهایی را گفتم که بیش از 20 سال در آموزش ها و سخنرانی هایم گفته ام اما بعد دیدم با حقه بازی تمام آن را تحریف و مونتاژ کرده اند. قبل و بعد جملات را برش زده اند و چیزهایی را که در جواب سوالات دیگر و در بارۀ دیگران گفته ام بجای مطالب خودم ارائه می دهند...
می گویند خودت بیا به تلویزیون و خودت را از ذهن جامعه پاک کن و همه چیز را انکار کن یا اینکه همان فیلم هایت را چنان مونتاژ می کنیم که صد بار بدتر از مصاحبۀ تلویزیونی شود.
برای یازدهمین مرتبه، اين بار با حضور نمایندگان شما نوشتم، گفتم و ضبط شد که چرا دو سال شکنجه شده ام تا اعتراف دروغین کنم و واقعیات را انکار کنم اما حتی یک دروغ، یک تحریف، یک بدعت و یک خلاف قانون و شرع نشانم نمی دهند و می گویند خودت باید اعتراف کنی. به بازجویان گفته ام اگر یک جرم نشان دهید همه را میپذیرم. بعد از صدها روز شکنجه مرگبار باز هم ادعا کرده ام که هر چه گفته ام راست و درست بوده، قول ها و کلامم همیشه انجام شده، هرگز دروغ نگفته ام و نیز هر تعلیمی که داده ام موافق کلام خدا بوده... و البته علاوه بر خودم، کارهایم، زندگی ام و هزاران محصولم، هزاران شاهد زنده بر این امر شهادت می دهند. در 20 سال گذشته این چیزها را نگفته ام اما 660 روز است که همین ها را می گویم ولی جواب فقط شکنجه و قصابی و فحاشی است... نماینده شما آمد ساعتها حرف زد و دست آخر بدون جواب رفت. او قول داد تا فردا حداقل يك دروغ يا قول انجام نشده يا خلاف قانون را از زندگی ام بيرون بكشد و در عوض من هم شفاهاً و كتباً متعهد شدم كه اگر يك دروغ یا کلام عملی نشده یا وعدۀ بی تحقق یا خلاف کلام خدا را نشانم دهند، تسليم و بردۀ آنها مي شوم. اما ايشان ديگر بازنگشت. ناخواسته شهادت داد که همۀ آنچه گفته ام و انجام داده ام حق بوده و حق است زیرا من آشکار کنندۀ حقیقت بوده ام.
بارها و بارها شکنجه شده ام که بگویم شکنجه نشده ام . بعد از این همه شکنجه فیزیکی و روانی تازه می گویند اگر همکاری نکنی شاگردانت را درو می کنیم و جوی خون راه می اندازیم. می گویند مقامات را هر طور و در هر جهت که بخواهیم قانع می کنیم. کلید مغز مسئولین در دست ماست. افکار عمومی را ما شکل می دهیم... همه درها را هم بسته ایم و علما و مراجع را هم توجیه کرده ایم هر کس بخواهد از تو حمایت کند پایینش می کشیم. بالاتر از آقا [رهبری] که نداریم. ایشان خودش دارد مرتب کار تو را دنبال می کند ...
در نوشته هایم که در بازجویی ها مکتوب شده، دست می برند و به عنوان مدارک و مستندات استفاده می کنند. سئوال شفاهی می پرسند و می گویند کتباً جواب بده وقتی جواب می دهم، روی برگه، سئوالی متفاوت با سئوال شفاهی می نویسند. چند بند از یک مطلب را در کپی حذف می کنند و معنی بندهای دیگر عوض می شود و آن را برای قضات می فرستند. موردی که نیاز به یک صفحه جواب دارد، می گویند در یک خط جواب بده... روزها اجازه رفتن به دستشویی را نمی دهند تا زیر برگه هایی را که می خواهند امضا کنم و بگویم دستخط من است یا مطالبی را که می دهند رونویسی کنم. برگه هایی شبیه خط مرا نشانم دادند. گفتم اینها مربوط به من نیست. با حکم قانون مجبور کردند که آنها را رونویسی کنیم با این حقه که باید توسط کارشناسان خط شناسی شود. چند ماه بعد دیدم با دوستان دیگر هم همین کار را کرده اند و البته از آنها بعنوان مدرک استفاده شده.
... گفتند کتاب بنویس و حادترین و شدیدترین نقاط زندگی ات را بعنوان زندگی نامه ذکر کن. بنابراین فیلم های آمین را ضبط کردم و کتاب شدند. بعد که اثر آن را در مردم دیدند گفتند به نظام خیانت کرده ای و باید این کتابها را جمع کنی و خودشان به چاپخانه ها یورش بردند. ... خفه ام می کنند و می گویند بنویس که مدعی هستی. دفترچه تحقیقی و تفکری دوران نوجوانی را که علامت و باطل روی آن خورده و در بایگانی بوده برداشته اند در کپی علامت باطل و را حذف کرده اند و به عنوان سند خودپرستی من و ... به مسئولین نشان میدهند. باز هم تکرار میکنم اگر یک دروغ... در زندگی ام نشانم بدهند آن وقت از هر اتهامی استقبال می کنم.
در گذشته و آخرین بار در سال گذشته [1387] هم گفته ام من از خودشكني و خودانكاري استقبال مي‌كنم اما از ظلم ها و بی عدالتی ها، از دروغ ها و تهمت ها، از جعل ها و جوسازی ها، خداوندم را که به شدت زنده و حاضر و قادر است به یاری طلبیده ام. من برای کمک از شما یا حکومت اسلامی این حرفها را نزدم زیرا خداوند جهانیان حامی و ناجی من است. خداوند زنده و حاضری که دشمنانم را محکوم و مغلوب می کند و حامی و نجات دهندۀ ماست. من تسلیم رب العالمین هستم و هم او که نور جهانهاست ما را با نور خود راه می برد و قوت می بخشد. این خداوند جهانهاست که از ما دفاع می کند و با دشمنانمان می جنگد. خدایی که ما تسلیم و خدمتگزار او هستیم.
تسلیم و خدمتگذار خداوند
الیاس رام الله (فتاحی)
سي ام خرداد ماه هشتاد و هشت
يازدهمين ماه سلول انفرادي


ضمیمه اول: من باید به مردم بگویم شیطان هستم
[جناب آقای خامنه ای در پایان این نامه جملاتی از نامۀ قبلی استاد ایلیا که در پایان اولین دورۀ انفرادی در سال 1386 از طرف ایشان برای شما ارسال کردیم را دوباره یادآوری می کنم: ]
(چهار ماه قبل از دستگيري مجدد توسط دایره مذاهب)
مرا تحت پيچيده ترين، مخوف ترين و عجيب ترين شكنجه ها قرار دادند و براي نجات شاگردانم و همسر و خانواده ام از مرگ و از حبس هاي سنگين، در شديدترين شكنجه هاي شبانه روزي، پيوسته خواستند كه گذشتۀ خود را و هزاران كار و محصولات گذشته را انكار كنم، و دربارۀ نياتم، مسائل مالي و اخلاقي چيزي را بگويم كه بازجويان مي خواستند. همزمان با خونريزي هاي شديد و بالا آوردن خون كه بيش از پنج ماه طول كشيد و آنها اصرار داشتند كه آن را مخفي كنم، از طرف شما، از طرف حاكميت اسلامي به من گفتند كه بايد فيلمي ضبط كني و متن فيلم را بارها به من ديكته كردند و ماكت آزمايشي مي خواستند كه آنطور که می خواستند اجرا نشد...
من بايد به مردم بگويم شيطان هستم، شياد هستم، با قدرت شيطاني كارهاي خارق العاده مي كنم و ساحر و دیوانه هستم. از من به نام اسلام و حكومت اسلامي خواستند سجده كنم و پاي بازجوياني كه خود را قطب الاقطاب مي خواندند، ببوسم... باید می گفتم [چیزهایی که گفته ام] شیطان به من گفته یا خارجی ها درس داده اند.
گفتند توبه كن تا اتهام الحاد و بدعت از تو و همه شاگردانت كنار برود. گفتم توبه از چه؟ گفتند مهم نيست از چه. بالاخره در زندگي ات هيچ گناهي نكرده اي؟ از هر چيزي. فرقي نمي كند. گفتند بگو سوء‌ استفاده كرده ام و قصدم نفسانيات و شيادي بوده است... گفتم اگر يك سوء استفاده يا خطاي قانوني نشان داديد، هزار برابر آن را مي پذيرم. گفتند بالاخره يك روزي خودت مي فهمي.
شاهد من فقط خدا نيست بلكه دربارۀ گذشته، دهها هزار شاهد و هزاران محصول گواهي مي دهند...
من خدايم را، ايمانم را، گذشته را، هزاران نشانه را، هزاران محصول را، نجات دهها هزار انسان از بي خدايي را، و فيض و بركات شمارش ناپذير خدا را انكار نخواهم كرد حتي اگر در آتش سوزانده شوم يا آنطور كه گفته اند، همه دوستان و خانواده ام را تيرباران كنند.
من در ميان مردم در ايران و كشورهاي ديگر و در بيست سال گذشته بيش از هر چيز به آن شناخته شده ام كه كلماتم عين واقع اند و هرگز از راستي و درستي خارج نشده ام اگر يك كلمه از اين نامه غيرواقع باشد من حاضر به انجام هر كاري و پذيرش هر اتهامي هستم...
تسليم و خدمتگزار خداوند. ایلیا «میم»

ضمیمه دوم : زندانی سیاسی هم گواهی می دهد
یکی از زندانیان بند سیاسی عقیدتی 209 در تیرماه 1388 در حالی که خود در حال بازجویی شدن است و در یک راهرو مشترک (به دلیل وقایع پس از انتخابات) با ایلیا قرار دارد شرح شنیده های خود را در فیلم مستندی که در سال 1390 تهیه می کند اینچنین بازگو می کند:
مگر این آرزو را به گور ببری که بگذاریم مردم فیلم هایت را ببینند... ما خر می کنیم ولی خر نمی شویم. هر چه فیلم و صدا ازت گرفتیم تکه تکه اش می کنیم و سر و ته اش را می زنیم و با همان ها تیرباران اجتماعی ات می کنیم. ما خودمان استاد صحنه سازی و سیاه بازی هستیم... خودت کاری بکن مردم ازت فراری بشن وگرنه ما آنچنان مونتاژ و نقاشی ات می کنیم که خودکشی کنی... خودت به همه بگو که این چرت و پرت هایی که مردم به اسم گزارش های مستند می گویند دروغ است یا بگو شیطان هستی. بگو این مستندها کار خودم بوده و خودت و خانواده و همه را خلاص کن... ما خودِ حکومتیم. خودِ آقا [رهبر جمهوری اسلامی ایران] شخصاً بر کار ما نظارت دارد و این پرونده را به ما محول کرده. حکومت اسلامی از تو می خواهد مردم را دربارۀ خودت بدبین کنی و از دورت پراکنده کنی... تو پیغمبر و پسر خدا هم باشی ما پایین ات می کشیم و همه تان را سرکوب می کنیم... شما دارید تیشه به ریشۀ انقلاب و اسلام می زنید... ما همۀ آن دختر پسرهای (...) را می آوریم و اگر مجبور شویم برای شکستن شان و دست کشیدن از شیطان بزرگی مثل تو تجاوز هم می کنیم ... من هفته ای یک بار با آقا [رهبر جمهوری اسلامی] جلسه دارم و خلاصۀ گزارش های اطلاعات را شفاهاً به ایشان می گویم. حضرت آقا حساسیت عجیبی روی شماها پیدا کرده اند. از نوادر است که ایشان خودشان مستقیماً چیزی را دنبال کنند اما در بارۀ شما شدیداً تأکید دارند. چند روز پیش آقای اژه ای [وزیر وقت اطلاعات] و چند مقام امنیتی دیگر را هم خواسته اند و در بارۀ شما رهنمودهای صریحی داشته اند... این تضمین ها و امانت ها را خود حاکمیت اسلامی از شما خواسته و تا زمانی که محاربه نکنید و دست به اسلحه نبرید در قلب نظام اسلامی محفوظ است. اصلاً کسی دسترسی به بایگانی بیت آقا ندارد... یک وقتی هم فکر محاربه و اسلحه به سرتان بزند ما خودمان گرگ باران دیده ایم تا حالا هزاران نفر مثل شماها را قبرستان فرستاده ایم... ما خر نیستیم که فکر کنیم این همه شباهتهای بین شماها [دالایی لاما و رهبران معنوی جهان] که همه زیر نظر موساد و سیا کار می کنید تصادفی است... [این فیلم مستند که حدوداً 87 دقیقه است در کنار تعدادی از گزارش های مشابه قرار می گیرد که شاهدان و راویان مختلف در تأیید شکنجه ها و جعلیات و دروغ های بازجویان ثبت یا بصورت فیلم ضبط کرده اند.]

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn