خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44

به روایت ال یاسین (شاگردان ایلیا میم)

در سال 1386 یكی از نهادهای مرموز امنیتی برای تخریب ایلیا «میم» و بی اعتبارسازی او در سطح جامعه به روش قدیمی و تجربه شدۀ تحریف و مونتاژ متوسل شد. این نهاد مرموز امنیتی كه دارای شبكه ای عظیم از امكانات و اهرم های رسانه ای و دارای نفوذ در مراكز مختلف بود، بعد از دسترسی به برخی از اسناد مرتبط به ایلیا «میم» كه به قول یكی از مأموران آن از طریق «ربایش» به دست آمده بود، با واقعیتی بزرگ و تكان دهنده روبرو شد: صدها نفر از مردم، دربارۀ معلم بزرگ ایلیا «میم» گزارش هایی می دادند كه همۀ این گزارش ها به نوعی حكایت از قدرت خدادادی و عظمت روحی این معلم بزرگ داشت.

برخی از این افراد تاكنون ایلیا را ندیده بودند و حتی چیزی در بارۀ او نشنیده بودند. این گزارش ها كه به گزارش های مستند مردمی شهرت یافت شامل چند دسته می شد : یك - تجربه های غیرحضوری مردم در ارتباط با استاد.  دو- تجربه های حضوری آنها از نیروی الهی و شعور نورانی استاد.  سه- كسانی كه رؤیاهای عجیب و استثنایی دربارۀ استاد دیده بودند.  چهار- كسانی كه پیش از این استاد را ندیده بودند و رؤیاهایی خارق العاده و تكان دهنده دربارۀ او دیده بودند كه بعد از ملاقات، استاد را شناخته بودند .
وقتی كه این نهاد امنیتی كه اختصاراً «اِبا» نامیده می شود با این اسناد تكان دهنده برخورد كرد تنها راه حل را در تحریف و مونتاژ این فیلم ها دید. به همین دلیل، گزارش های مستند مردمی مورد تحریف قرار گرفت. بخش امنیتی ادیان از طرق مختلفی به جعل و تحریف این گزارش های مستند دست زد كه برخی از آنها عبارت بودند از:
1-    به ابتدای بعضی از این گزارش ها، مصاحبه هایی اضافه شد كه با برخی از روحانیون انجام شده بود با این محتوا كه رؤیاها حجت نیستند و اصالت ندارند.
2-    همین افراد می گفتند كه برخی ازاین خوابهای خارق العاده و رؤیاهای بسیار عجیبی كه مردم در بارۀ معلم بزرگ ایلیا «میم» دیده اند نتیجۀ تسخیر و تصرف روحی است كه از جانب این فرد در افراد اعمال شده است. اما آنها فراموش كردند كه هزاران نفر چنین رؤیاهایی را دیده بودند و بعضی از آنها هیچ آشنایی قبلی با استاد نداشتند. برخی از آنها از كشورهای دیگر این گزارش ها را ارسال كرده بودند و حتی بعضی از گزارش دهندگان زمان رؤیای خود را به سالها قبل و حتی زمان كودكی و نوجوانی خود مربوط می دانستند. (این افراد ده تا بیست سال بعد با استاد آشنا شدند)
در ابتدای برخی از گزارش های مستند مردمی مربوط به رؤیا، با دو روانشناس صحبت می شود و آنها می گویند كه این رؤیاها و تجربه های حضوری (تجربۀ اعمال خارق العاده و نشانه های قدرت الهی) چیزی جز توهم و نشانۀ گرایش شخص به بیماری های روانی نیست؛ و البته بسیاری از گزارش دهندگان و شاهدان كسانی هستند كه در بالاترین مراتب علمی، فرهنگی و تحصیلات دانشگاهی قرار دارند و بعضی از آنها اساتید دانشگاه می باشند.
3-    قبل از بعضی از گزارش های مستند تجربیات (حضوری و غیرحضوری)، یك كارشناس امنیتی كه تصویر او معلوم نیست توضیح می دهد كه همۀ این اعمال چشم بندی، تردستی و شعبده است. سپس برش هایی از متن داخلی خود فیلم ها پخش می شود كه ابتدا و انتهای آنها حذف شده است و ناجوانمردانه ترین و حقه بازانه ترین استفادۀ ممكن صورت گرفته است. بعنوان مثال گزارش دهنده در طول حرفهای خود می گوید  «ما قصد داشتیم استاد را بزرگ كنیم». بعد از این جمله، گویندۀ مربوطه نتیجه می گیرد همۀ این كارها برای بزرگ سازی این فرد (ایلیا «میم») و بت سازی بوده است. اما وقتی كه به اصل فیلم رجوع می كنیم جملۀ كامل به این شكل است: «همۀ ما استاد را دوست داشتیم و با توجه به تجربیات خارق العاده ای كه از او داشتیم و كارهای بزرگی كه از او دیده بودیم می خواستیم اینها را برای دیگران بازگو كنیم ولی چون استاد با این كار موافق نبودند ما اخبار مكتوم را برای همه بیان نمی كردیم. با این وجود دشمنان استاد می گفتند كه ما قصد داشتیم استاد را بزرگ كنیم». مشخص است كه با حذف جملات قبل از جملۀ مورد  نظر تحریف گران، كل معنا وارونه می شود. در جای دیگری از این فیلم های تحریف شده، بعد از پخش چند گزارش مستند از تجربیات خارق العاده و مشاهدات حضوری مردم، قطعه ای از فیلم معلم بزرگ ایلیا «میم» پخش می شود كه با همین روش ابتدایی، جعل و تحریف شده است. بعد از این، تعدادی از گزارش های مستند كه در بارۀ استاد ایلیا «میم» می باشد، قطعه كوتاهی فیلم با این مضمون پخش می شود: «اینها همه یا دروغ است یا توهم و گزارش دهندگان یا در اشتباه بوده اند یا دانسته و به قصدی دروغ گفته اند. من هیچ وقت اینها را تأیید نكردم و همه را هم غیرواقعی می دانم و این را هم چند بار تذكر دادم ». این حرف كه می تواند برای بیننده كاملاً فریبنده باشد و او را بطور كامل از حقیقت موضوع منحرف و دچار توهم كند، بریده ای است از یك فیلم مصاحبه و قسمتی از جواب استاد به این سوال است كه «می گویند شما از راه دور در آمریكا یك نفر را بعد از مرگ مغزی زنده كرده اید و گفته اید كه می توانید در هر نقطه از دنیا زلزله بوجود بیاورید.» سپس استاد ایلیا «میم» در پاسخ به این موضوع می گویند: «اینها همه یا دروغ است یا توهم و گزارش دهندگان یا در اشتباه بوده اند یا دانسته دروغ گفته اند. من هیچ وقت اینها را تأیید نكردم و همه را هم غیرواقعی می دانم و این را هم چند بار تذكر دادم».
در قسمتی دیگر از فیلم، فردی كه خود را مطلع نشان می دهد، در بارۀ این گزارش های مستند اظهار نظر می كند كه: «برخی افراد با استفاده از قدرتهای شیطانی و با استمداد از روح شیطان قادرند كارهای عجیب و غریب انجام دهند و با كمك شیطان و اجنه بسیاری را شفا دهند یا آینده را پیش گویی كنند یا در چیزهای مختلف تصرف و نفوذ كنند و حتی ارواح انسانی را به تسخیر خود در بیاورند. حتی ما نباید بعید بدانیم كه یك انسان تجسم خود شیطان باشد». با توجه به محتوای كل فیلم، كاملاً مشخص است كه منظور این شخص، استاد می باشد. اما مونتاژ كاران و جعل كنندگان این فیلم فراموش می كنند كه دچار تناقض گویی های فاحش شده اند، اگر اتفاقی چشم بندی است (یعنی همان اتهامی كه به گواهی آیات متعدد و مكرر قرآن متوجه همۀ بزرگان، همۀ انبیاء و اولیاء الهی بوده است) چطور این اتفاقات اصلاً وجود نداشته است (با استناد به قطعۀ جدا شده از فیلم استاد) یا چطور این اتفاقات با توجه به شیطان واقعی و تبدیل به سحر و جادو می شود. اما نكتۀ بسیار مهم این است كه بعد از خروج استاد ایلیا «میم» از زندان، كارهایی خارق العاده و حیرت انگیز از بعضی از شاگردان استاد هم دیده شد. بعد از تخریب های پی درپی و ترور شخصیتی استاد، رؤیاهای عجیب و تكان دهنده، بسیار بیشتر از گذشته دیده شد و گزارش های شاهدان و تجربه كنندگان دچار رشد و سیر صعودی شد...
همه این تحریف ها، به طور طبیعی و با نشانه هایی كه تا آن زمان رخ داده بود و پس از آن نیز تكرار شد و ادامه یافت، بر ملا شده بود.

 


 برگرفته از کتاب آمین – جلد اول

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn