• در ضمیمه این نامه به شهادت برخی از زندانیان سیاسی درباره رفتارهای بازجویان با پیمان فتاحی در بند 209 اشاره شده ا
  در ضمیمه این نامه به شهادت برخی از زندانیان سیاسی درباره رفتارهای بازجویان با پیمان فتاحی در بند 209 اشاره شده ا برای مطالعه متن کامل نامه به بخش اخبار و گزارشات مراجعه کنید.
 • ادامه متن را در بخش بیانیه ها و نامه های سرگشاده بخوانید
  ادامه متن را در بخش بیانیه ها و نامه های سرگشاده بخوانید
 • سلام فیلم و تحریف
  سلام فیلم و تحریف
 • متن کامل را در بخش نامه ها بخوانید
  متن کامل را در بخش نامه ها بخوانید
 • وادار كردن دشمن به انكار:
  وادار كردن دشمن به انكار: بگذار دشمن دروغ هایش را بگوید و شخصیت دروغگویش را نشان دهد.
 • در ضمیمه این نامه به شهادت برخی از زندانیان سیاسی درباره رفتارهای بازجویان با پیمان فتاحی در بند 209 اشاره شده ا
 • ادامه متن را در بخش بیانیه ها و نامه های سرگشاده بخوانید
 • سلام فیلم و تحریف
 • متن کامل را در بخش نامه ها بخوانید
 • وادار كردن دشمن به انكار:

بازخوانی پرونده تفتیش و شکنجه های ایلیا میم – قسمت دوم

(نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی در سال 88)


ایلیا یعنی خدا با من است

 


خاطرات کیوان فتاحی (برادرپیمان فتاحی) از بند 209